Czystsze Powietrze

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice:
Uchwała nr XI/186/2016 z dn. 26 lutego 2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chojnice

Publikacja „Eko-Pomorze”: Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa pomorskiego”.