WARSZTATY W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH PO PŻ PODPROGRAM 2016
Marzec 9, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016

W dniach 2,7,9 oraz 16 lutego, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 8 warsztatów, w tym:
– 6 praktycznych warsztatów kulinarnych,
– 2 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 111 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.