Archiwa kategorii: Aktualności

IV Gminny Konkurs WIEDZY O GMINIE CHOJNICE

Grudzień 12, 2017
DSC02036

8 grudnia 2017 r. odbył się IV Gminny Konkurs WIEDZY O GMINIE CHOJNICE.  Uczestnikami konkursu były czteroosobowe drużyny z klas gimnazjalnych reprezentujące szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.

Nad prawidłowością i przebiegiem wszystkich konkurencji czuwała komisja, w skład której wchodzili: p. Beata Grabowska- przedstawicielka Parku Narodowego Bory Tucholskie, p. Grażyna Jaszewska – przedstawicielka Zaborskiego Parku Krajobrazowego, p. Sebastian Matthes: przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” i Sandry Brdy oraz p. Piotr Stanke wice wójt gminy Chojnice i  pani Bernadeta Zimnicka – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

Konkurs wzbudzał wiele pozytywnych emocji wśród uczniów biorących udział w konkurencjach sprawdzających wiedzę geograficzno-przyrodniczej o naszym regionie oraz znajomości najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Chojnice.

Konkurencje (test wiedzy, prezentacje multimedialne, zadania praktyczne, kalambury) w ramach przeprowadzonego konkursu miały na celu szerzenie i przekazywanie wiedzy regionalnej oraz motywowanie uczniów szkół do poznawanie wiedzy o innych sołectwach        w gminie Chojnice.

Wyniki konkursu:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Ostrowitem Opiekun p. Lucyna Kotlarek-Synak
II miejsce Szkoła Podstawowa w Silnie Opiekun pan Robert Kornatowski
III miejsce Szkoła Podstawowa  w Swornegaciach Opiekun pan Ryszard Kontek
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Charzykowach Opiekun pani Małgorzata Janikowska
V miejsce Szkoła Podstawowa w Pawłowie Opiekun pan Mateusz Knitter

 

Konkurs nie odbyłby się bez nagród i sponsorów. Głównymi sponsorami nagród dla uczestników konkursu byli: wójt gminy Chojnice pan dr inż. Zbigniew Szczepański, Gminny Zespół Oświaty reprezentowany przez panią mgr Bernadetę Zimnicką, Zaborski Park Krajobrazowy, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.

Konkurs dzięki hojności sponsorów był bogaty w nagrody, które sprawiły uczestnikom wiele radości.

Organizatorzy imprezy Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej oraz jury gratulują uczestnikom konkursu i ich opiekunom dziękując jednocześnie wszystkim, za ogromny wkład w realizację konkursu i przyczynienie się do sukcesu organizacyjnego całej społeczności szkolnej. Liczymy na dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok!

 

Powiatowe eliminacje Konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”

Grudzień 6, 2017
DSCN0186

     1 grudnia 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach odbyły się  powiatowe eliminacje konkursu „Méster  Bëlnégò Czëtaniô”. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z następujących szkół: SP im. Jana Pawła II z Brus, SP nr 2 Brusy, SP Charzykowy, SP nr 7 w Chojnicach, SP Leśno i filia w Przymuszewie, SP Nieżychowice oraz SP Swornegacie. Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach będą reprezentować powiat w finale regionalnym w Wejherowie 13 grudnia 2017r.

Laureaci:

Szkoła Podstawowa kl. 1-3: 

I m. – Bartosz Kontek  SP Swornegacie

II m. – Antoni Galikowski SP nr7 Chojnice

III m. – Franciszek Kosecki SP Charzykowy

 

Szkoła Podstawowa kl. 4-7:

I m. – Michał Moga SP Swornegacie

II m. – Wiktoria Szyszka SP nr 1 Brusy

III m. – Jan Jażdżewski  SP Swornegacie

 

Klasy gimnazjalne:

I m. – Natalia Kiedrowska SP nr 2 Brusy

II m. – Urszula Gostomczyk SP Swornegacie

III m. – Magdalena Cupa SP nr 2 Brusy

 

Po podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród wystąpił zespół „Zaboracy” z przedstawieniem „Świat wg Józefa Chełmowskiego”. Organizatorami konkursu byli: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Miejski w Chojnicach, Szkoła Podstawowa w Swornegaciach, Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach  przy finansowym wsparciu Gminy Chojnice.

 

Janina Kosiedowska

Prezes Chojnickiego Oddziału

Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego

 

 

 

IGD Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” osoby:

– w wieku od 18 do 29 lat,

– niepracujące (tj. bezrobotne lub bierne zawodowo),

– nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego.

opiekun-w-żlobku lub klubie dziecięcym

Organizator oferuje:

– bezpłatny udział w szkoleniu,

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,

– płatny staż 997 zł netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.

Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169

Nagrody Wójta

Grudzień 1, 2017
Nagrody Wójta foto 3

Do 29 grudnia bieżącego roku można składać wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chojnice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wniosek  jest do pobrania ze strony internetowej lub z biura podawczego Urzędu Gminy w Chojnicach. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chojnice, każdy wniosek należy poprawnie wypełnić i udokumentować oraz złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach.

Pobierz:

uchwala-i-wnioski-o-nagrode-wojta-gminy-chojnice

Na zaproszenie Rady Gminy w Chojnicach od sierpnia br. w m. Ostrowite zamieszkała rodzina polskiego pochodzenia z Kazachstanu. W czwartek 30.11.2017 r. miała miejsce uroczystość przekazania symbolicznego klucza do przygotowanego dla Państwa Skakowskich mieszkania komunalnego, które zostało wyremontowane za środki przekazane nam z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Starosta Chojnicki przekazał również pieniądze rządowe na zagospodarowanie w nowym miejscu zamieszkania.

Oferta prowadzenia zajęć wyrównawczych w szkołach Gminy Chojnice

Listopad 24, 2017
s4_wielkopolski_nauczyciel_roku_

W ramach projektu “Stawiamy na Edukację” współfinansowanego w ramach RPO z Europejskiego Funduszu Społecznego w szkołach Gminy Chojnice (m.in. SP Nowa Cerkiew, SP Ogorzeliny, SP. Pawłowo, SP Ostrowite) będą prowadzone zajęcia wyrównawcze dla uczniów z następujących przedmiotów:
matematyka, j. angielski, j. niemiecki.
Osoby chętne do prowadzenia wspomnianych zajęć powinny się legitymować uprawnieniami do nauczania w szkole i co najmniej rocznym stażem w prowadzeniu zajęć z danego przedmiotu.

Informacja uzupełniająca:

Stawka 50 zł za godzinę lekcyjną brutto dla grupy max 8 os. przewidziano 50 godz. zajęć.

matematyka w klasach od II-VIISP oraz II-IIIG

język angielski klasy IV -VIISP oraz II-IIIG

język niemiecki klasy VIISP oraz II-IIIG

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu –

Karolina Kudyba tel. 794 700 796

Święto Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem

Listopad 20, 2017
20171116_102312

19 listopada to bardzo ważny dzień w naszej szkole. Obchodzimy wtedy Święto Szkoły związane zarówno z powstaniem szkoły, jak i nadaniem jej imienia. W tym roku Szkoła Podstawowa w Ostrowitem obchodzi swoje 114 urodziny. Mija także 14 lat od kiedy jej patronką jest Maria Konopnicka. Przez cały tydzień odczuwalnie towarzyszyła nam ona w szkole – chyba nawet bardziej niż zwykle. Zorganizowano wystawy ukazujące twórczość naszej patronki, oraz konkursy recytatorski i plastyczny, które cieszyły się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. W tym roku uroczystość ta nabrała nowego wymiaru i jeszcze większego znaczenia, ponieważ ten dzień był również bardzo wyjątkowy dla uczniów klasy pierwszej oraz przedszkolaków.

W szkole w Ostrowitem uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru  oraz odśpiewania hymnu szkoły. Przy pięknej dekoracji przedszkolaki, a następnie uczniowie klasy pierwszej przedstawili krótki program artystyczno-muzyczny. Na początku pani dyrektor  Barbara Markowska pasowała na uczniów młodsze dzieci. Natomiast przed sztandarem szkoły pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, a następnie pani dyrektor dokonała również symbolicznego pasowania pierwszaków na uczniów. Nie zabrakło również życzeń od starszych kolegów i koleżanek, a także prezentów. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie przedszkolakom i pierwszakom w pamięci. Miejmy nadzieję, że składane przez nich słowa ślubowania będą cennym drogowskazem na wszystkie lata szkolne.

W Sławęcinie starsi uczniowie zebrali się na holu wraz z nauczycielami, dyrekcją i zaproszonymi gośćmi: panią Bożeną Wilk – sołtysem Ostrowitego, panią Grażyną Biesek – przewodniczącą Rady Rodziców i panem Kazimierzem Sikorą – sołtysem Sławęcina. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły w towarzystwie sztandaru szkoły. Wszyscy obejrzeli z zainteresowaniem program artystyczny, na który składały się utwory Marii Konopnickiej “Stefek Burczymucha” i “Muchy Samochwały”, a także wybrane piosenki. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Barbara Markowska gratulując młodym artystom udanego występu. Pani dyrektor przypomniała też, że oba budynki naszej szkoły są najstarszymi szkołami w gminie Chojnice – szkoła w Ostrowitem liczy sobie 114 lat, a szkoła w Sławęcinie 106. Wręczone zostały także nagrody i dyplomy w konkursie plastycznym związanym z twórczością Marii Konopnickiej. Naszej szkole życzymy dwustu lat!

Zredagował: Jacek Rozmarynowski

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrowitem

/-/ mgr Barbara  Markowska