Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Uczniowie klas III gimnazjum Szkoły Podstawowej z Silna i Pawłowa odwiedzili Muzeum Stutthof w Sztutowie, gdzie zachowały się resztki byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego utworzonego na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska. Obóz funkcjonował od 2 września 1939 do 9 maja 1945 roku. Był pierwszym i najdłużej istniejącym obozem tego typu na terenach wchodzących aktualnie w skład państwa polskiego. Działał on łącznie 2077 dni. W tym czasie przez obóz przeszło około 110 tysięcy więźniów pochodzących z 28 państw. Zwiedzający go gimnazjaliści na własne oczy mogli przekonać się jak działał hitlerowski aparat przemocy i eksterminacji ludności podbitej. Uczniowie poznali nieludzkie warunki mieszkalne i sanitarno-higieniczne panujące w obozie, sposoby ewidencji i oznaczania więźniów, warunki żywieniowe oraz zasady i przepisy regulujące życie obozowe. Mogli zobaczyć zachowane w bardzo dobrym stanie budynki obozowe: siedzibę władz SS, gmach komendatury, wartownię SS, budynek psiarni obozowej dla psów SS-mańskich, komorę gazową. Ponadto obiekty odrestaurowane lub odtworzone: główną bramę obozu tzw. „Bramę Śmierci”, wieżyczki strażnicze, baraki mieszkalne, budynek krematorium, piece krematoryjne oraz część obozowego wyposażenia np. gabinetu zabiegowego w izbie chorych dla kobiet, szpitala dla więźniów itp. Wszystko to wywarło ogromny wpływ na zwiedzających. Osobista styczność z zachowanymi pozostałościami obozu i jego mroczna historia unaoczniły uczniom ogrom ludzkich cierpień w czasach II wojny światowej. Ta niezwykła lekcja historii dla gimnazjalistów z Pawłowa i Silna sfinansowana była ze środków Gminy Chojnice.

Opracowanie: Artur Jaster – dyrektor szkoły

W poniedziałek 7 maja 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach miała przyjemność gościć w swoich progach Posła do Parlamentu Europejskiego p. Janusza Lewandowskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu skierowanego do uczniów klas IV – VII “Unia Rowerowa – Bezpieczna Głowa” na temat bezpiecznego poruszania się na rowerze. Projekt realizowany jest przez posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsku przy udziale  Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do bezpiecznej jazdy na rowerze, promocja zdrowego trybu życia oraz rozwijanie postaw proekologicznych.

Po krótkim wprowadzeniu p. Posła Janusza Lewandowskiego uczniowie mieli okazję w przyjazny sposób zapoznać się z zasadami ruchu drogowego, bądź utrwalić już zdobytą na ten temat wiedzę.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
konkurs wiedzy ze znajomości zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze. Rywalizowały w nim 3 osobowe zespoły z poszczególnych klas, a test składał się z 10 pytań. Drużyna, która w najkrótszym czasie prawidłowo odpowiedziała na największą liczbę pytań wygrała kaski dla swojej klasy. W naszej szkole laureatami konkursu zostali uczniowie klasy VII. Po wręczeniu nagród był czas na podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

Opracowanie: Renata Śledź – nauczyciel SP Ogorzeliny

W Szkole Podstawowej w Silnie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach realizowany jest projekt pt. „Mieć pomysł na kulturę”. Ideą programu jest poszerzenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i współpracy pomiędzy lokalną społecznością a ośrodkiem kultury. Pierwszy z etapów projektu dotyczy zdiagnozowania zasobów kulturotwórczych, jakie tkwią w lokalnej społeczności, historii, miejscach. Na tym etapie członkowie Stowarzyszenia „Pracowni Etnograficznej” im. Witolda Dynowskiego z Warszawy odwiedzili Szkołę Podstawową w Silnie. W czasie warsztatów uczniowie odpowiadali na pytania kluczowe oraz dzielili się swoimi pomysłami. Warsztaty z uczniami są częścią diagnozy jaka zostanie przeprowadzona w środowisku lokalnym na terenie Gminy Chojnice. Po przeprowadzeniu diagnozy przez etnologów przedstawieniu ich wyników mieszkańcom, będą mogli oni zgłaszać swoje pomysły odpowiadające na tę diagnozę związaną z kulturą.

Opracowanie Artur Jaster – dyrektor szkoły

Dnia 24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lichnowach, odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Startowało dziesięć  reprezentacji szkół Gminy Chojnice. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami  teoretycznymi, odpowiadając na 25 pytań dotyczących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz rozwiązać test 10 skrzyżowań. Umiejętności praktyczne zostały zweryfikowane na pierwszej pomocy przedmedycznej i jeździe rowerem po torze przeszkód. Zwyciężyła ekipa ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach w składzie Julia Kamionka, Martyna Rzeźnik, Damian Korczyc i Damian Nyks przygotowana przez Bożenę Rudnik i Stanisława Szmaglińskiego. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Kłodawy (Amelia Graban, Emilia Kiedrowska, Maksymilian Katolik, Filip Kiedrowski oraz opiekun Zofia Noga), a trzecie Ogorzelin (Kinga Januszewska, Monika Pazda, Wiktor Drążkowski, Bartłomiej Laszkiewicz wraz z opiekunem Renatą Śledź). Indywidualnie najlepszy okazał się Damian Nyks z Lichnów.

Opracowanie  Leszek Redzimski – dyrektor szkoły

Dnia 25 kwietnia 2018 roku w SP Charzykowy odbył się po raz XXIV Gminny Konkurs Ekologiczny. W tym roku przebiegał on pod hasłem” „Bory Tucholskie skarbnicą bioróżnorodności regionu”. Hasło konkursu związane było z promowaniem różnorodności ekologicznej regionu jak gwaranta stabilności ekosystemu Borów Tucholskich. Celem konkursu było także zwrócenie uwagi uczniów na konieczność ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem, które występują w naszym regionie. Przed konkursem uczniowie obejrzeli przedstawienie ekologiczne przygotowane przez kółko wokalne naszej szkoły pod opieką pani  Wiolety Kiedrowicz. Uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Zaborski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Rytel. Uczniowie musieli wykazać się znajomością ogólnych informacji o parkach w naszym regionie a także rozpoznać gatunki zagrożone wyginięciem, które występują w naszym regionie. Ponadto odpowiadali na pytania dotyczące znajomości drzew leśnych oraz prezentowali plakat, na którym przedstawili gatunki zagrożone Borów Tucholskich. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Beata Grabowska – Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Grażyna Jaszewska – Zaborski Park Krajobrazowy, Ewelina Ropińska, Jarosław Chabowski– Nadleśnictwo Rytel, Współorganizatorami konkursu i fundatorami nagród byli:

  • Park Narodowy „Bory Tucholskie”
  • Zaborski Park Krajobrazowy
  • Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
  • Nadleśnictwo Rytel
  • Liga Ochrony Przyrody – oddział powiatowy Chojnice

W zmaganiach konkursowych brało udział 5 drużyn ze szkół gminy Chojnice.

Pierwsze miejsce zajęła szkoła: SP Ostrowite, drugie ex aequo: SP Pawłowo i SP Nowa Cerkiew, trzecie ex aequo: SP Kłodawa i SP  Charzykowy.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom za pomoc w  organizacji konkursu, a uczestnikom za aktywny udział.

Nad przebiegiem konkursu czuwał Piotr Rynka SP Charzykowy.

Opracował: Piotr Rynka SP Charzykowy.

 

 

 

Liga Matematyczna to wieloetapowy konkurs matematyczny dla wszystkich młodych, zdolnych, myślących logicznie i twórczo z województwa pomorskiego i nie tylko.

Organizatorami Ligi są: Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz  I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku .

Eliminacje polegają na rozwiązywaniu przez trzy miesiące prac indywidualnie, po czym są one każdorazowo sprawdzane i punktowane przez jury. W tym roku do eliminacji przystąpiło prawie 470  uczniów z klas IV-VI  głównie z województwa pomorskiego.  Do półfinału, który odbył się w lutym, już w Słupsku, zakwalifikowano 240 uczniów. Kolejnym etapem był finał. Udział w nim wzięło zaledwie 68 uczniów.

Uczennica  naszej szkoły Alicja Szajgin  pomyślnie przeszła wszystkie etapy tego konkursu, aż w końcu dnia 16 kwietnia 2018r stała  się finalistką konkursu. To wspaniały i długo oczekiwany sukces uczennicy Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Nauczyciel  matematyki- Aleksandra  Cieplińska

Michał Kaźmierczak, uczeń klasy II Gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach, został w tym roku szkolnym laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów    i oddziałów gimnazjalnych. Swój dyplom i nagrodę odebrał  9 kwietnia, podczas uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Najpierw uczeń przeszedł eliminacje szkolne, kolejne były zmagania rejonowe w Chojnicach,  a na koniec etap wojewódzki, który odbył się 8 marca w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Do finałowej części stanęło 85 uczniów, 46 z nich udało się uzyskać tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. To ogromne wyróżnienie, ale i niemałe korzyści – Michał nie tylko został zwolniony z części matematycznej egzaminu gimnazjalnego, gdyż swoim zwycięstwem zaliczył  ją na 100%, ale i wywalczył pierwszeństwo podczas rekrutacji do dowolnej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Na swój sukces pracował wytrwale i ciężko, w szkole i poza nią. Zakwalifikował się do projektu Zdolni w Pomorza, w ramach którego uczęszczał na dodatkowe zajęcia z matematyki, zgłębiał tajniki tego przedmiotu przy każdej możliwej okazji. Corocznie stawał do konkursu, już raz przeszedł do etapu rejonowego. Zdaniem Michała, tym razem najtrudniejszy był środkowy etap, a najłatwiejsze – zmagania finałowe. A może po prostu wprawa i poziom, który sobie wypracował, sprawiły, że wspiął się na sam szczyt. Jesteśmy dumni i gratulujemy.

 

Opracowanie Sylwia Kiedrowska

Uczniowie w Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Marzec 2, 2018

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem wraz z gimnazjalistami uczestniczyli na przełomie lutego i marca w zajęciach organizowanych. Udział
w tych zajęciach związany był z uczestnictwem naszej szkoły w projekcie „Stawiamy na Edukację”. Zajęcia były różnorodne i dostosowane do wieku uczestników. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli
w zajęciach „Chemia Barw” i poznawali wystawy interaktywne „Dookoła Świata”, które przybliżały tajemnice wnętrza Ziemi, pozwalały na chwilę przenieść się do Azji, Afryki, w Himalaje i do Australii,
a nawet posiedzieć chwilę w igloo. Starsi uczniowie z klas IV-VII zaangażowali się w doświadczenia na symulatorach jazdy samochodem, promieniowania i powodzi na wystawie „Z energią!”, a zajęcia „Stanowcza zmiana” wprowadziła ich w magiczny świat ciekawych zjawisk fizycznych zachodzących
w naszym środowisku. Uczniowie klas drugich gimnazjum wzięli udział w zajęciach nazwanych
„W rytmie czasu”, podczas których zgłębiali tajniki upływu czasu, budowali klepsydry i posługiwali się różnymi narzędziami do pomiaru czasu. Najstarsi gimnazjaliści wzięli udział w zajęciach „Tajemnicza mapa”, które polegały na zgłębieniu tajemnic konstruowania różnych rodzajów map i poznaniu elementów kartografii. Po zajęciach uczniowie obejrzeli wystawę „Dookoła świata”.

Udział w zajęciach był dla naszych uczniów miłą formą odmiany i pokazał, że wiedzę można zdobywać nie tylko w szkolnej ławce. Wiadomo przecież, że dziecko najłatwiej się uczy, gdy może czegoś dotknąć, wypróbować lub do tego wejść.

Opracowanie: Jacek Rozmarynowski

Wszyscy bawią się wspaniale jak co roku w karnawale…

Styczeń 29, 2018

 Okres karnawału nieodmiennie kojarzy się z pojęciem balu. Chcąc pozostać w zgodzie z tym skojarzeniem najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem pojawili się 26 stycznia 2018r. w szkole w zupełne odmienionej postaci. Drzwi szkoły przekraczały dzisiaj wróżki, królewny, zwiewne motylki, rycerze, piraci, policjanci, a także Spiderman, Batman i Hulk w kilku postaciach. Nasi przebierańcy udali się na salę gimnastyczną, która od wczoraj czekała na nich pięknie przystrojona przez rodziców. Bal miał być wyjątkowy, bo i okazja nie była codzienna. Zaprosiliśmy więc panią Violettę Rossek ze świetlicy w Ciechocinie, aby została wodzirejem balu. Nie pomyliliśmy się – bal był strzałem w dziesiątkę i rzeczywiście był wyjątkowy. Dzieci i wychowawcy bawili się znakomicie i z wielkim żalem opuszczali salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości i była doskonałym akcentem na zakończenie pierwszego semestru nauki i rozpoczęcie ferii zimowych.

Dziękujemy bardzo uczestnikom balu i rodzicom za ogromny wkład pracy. Było warto!

 

Opracowanie: Wiesława Ginter, Jacek Rozmarynowski