Archiwa kategorii: Gmina

Wpisy w sliderze informatora gimnnego

Wszyscy bawią się wspaniale jak co roku w karnawale…

Styczeń 29, 2018
27394121_834795800058952_1573867320_o

 Okres karnawału nieodmiennie kojarzy się z pojęciem balu. Chcąc pozostać w zgodzie z tym skojarzeniem najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Ostrowitem pojawili się 26 stycznia 2018r. w szkole w zupełne odmienionej postaci. Drzwi szkoły przekraczały dzisiaj wróżki, królewny, zwiewne motylki, rycerze, piraci, policjanci, a także Spiderman, Batman i Hulk w kilku postaciach. Nasi przebierańcy udali się na salę gimnastyczną, która od wczoraj czekała na nich pięknie przystrojona przez rodziców. Bal miał być wyjątkowy, bo i okazja nie była codzienna. Zaprosiliśmy więc panią Violettę Rossek ze świetlicy w Ciechocinie, aby została wodzirejem balu. Nie pomyliliśmy się – bal był strzałem w dziesiątkę i rzeczywiście był wyjątkowy. Dzieci i wychowawcy bawili się znakomicie i z wielkim żalem opuszczali salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim wiele radości i była doskonałym akcentem na zakończenie pierwszego semestru nauki i rozpoczęcie ferii zimowych.

Dziękujemy bardzo uczestnikom balu i rodzicom za ogromny wkład pracy. Było warto!

 

Opracowanie: Wiesława Ginter, Jacek Rozmarynowski

 

Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Ostrowitem.

DSC02218

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Staramy się bardzo, aby nasi uczniowie pielęgnowali więzi rodzinne i mieli jak najwięcej możliwości pokazywania swoich talentów i zainteresowań nie tylko kolegom, koleżankom i nauczycielom, lecz także swoim bliskim. Tym razem wykorzystaliśmy okazję i zaprosiliśmy do szkoły ukochane babcie i dziadków, dla których przygotowaliśmy specjalny program artystyczny, w którym wystąpiły wszystkie najmłodsze dzieci od przedszkola do klasy III. Przez długi czas uczniowie przygotowywali wiersze, piosenki i układy taneczne. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku, widząc na scenie swoją wnuczkę, bądź swojego wnuczka. A na koniec tego wyjątkowego dnia, dzieci wręczyły babciom i dziadkom przygotowane upominki i laurki. Zadbaliśmy także o miłe i komfortowe warunki dla naszych gości. Babcie i dziadkowie mieli możliwość pokrzepienia się kawą lub herbatą, a także skosztowania słodkości, o które zadbała nasza Rada Rodziców.

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.

 

Opracowanie: Jacek Rozmarynowski

 

Otwarcie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Pawłowie

Wrzesień 12, 2017
DSC_2413

W miniony piątek, tj. 8 września, Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie, przeżywała swój wielki dzień. Tego dnia nastąpiło bowiem uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na który składają się: boisko wielofunkcyjne „Jaskółka”, siłownia zewnętrzna oraz prześliczny plac zabaw dla najmłodszych. Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród których byli przedstawiciele władz Gminy Chojnice, z wójtem Zbigniewem Szczepańskim na czele, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, radni, dyrektorzy szkół gminnych, sołtysi i rady sołeckie, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Pawłowo i Okolic, OSP oraz miejscowego klubu sportowego „Jantar”, a także osoby na co dzień wspierające szkołę, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. Po części oficjalnej, przemówieniach, poświęceniu obiektu i przecięciu symbolicznej wstęgi, nastąpiła krótka część artystyczna, którą zaprezentowali uczniowie szkoły. Następnie zgromadzeni udali się obejrzeć pozostałe nowo otwarte obiekty, po czym organizatorzy zaprosili gości na skromny poczęstunek.

 

Dyrektor szkoły:

Maciej Jakubowski

W poniedziałek, tj. 24 kwietnia 2017 roku, w Zespole Szkół w Silnie rozegrano gminne eliminacje XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestniczyły w nich trzyosobowe reprezentacje 5 gimnazjów z Gminy Chojnice. Uczestnicy rozwiązali test jednokrotnego wyboru z przepisów ruchu drogowego, a następnie zaprezentowali umiejętności praktyczne na rowerowym torze przeszkód. Drużyny wykonywały też zadanie    z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Zespołu Szkół w Swornegaciach

w składzie: Patryk Hapka, Mateusz Rosa, Dominik Stoltmann. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Urszula Szulc. Zwycięska drużyna będzie reprezentować Gminę Chojnice         w turnieju na szczeblu powiatowym. Życzymy im powodzenia.

Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum z Zespół Szkół w Nowej Cerkwi, a trzecie uczniowie z Gimnazjum Zespołu Szkół w Charzykowach.

Indywidualnie najlepszy wynik uzyskała Karolina Wustrau z Gimnazjum Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi. Tor przeszkód na rowerze górskim technicznie najlepiej, bo bezbłędnie, pokonali wszyscy członkowie drużyny ze Swornegaci.

 

 

Piotr Synak

nauczyciel  ZS w Silnie

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE NA TERENIE NASZEJ GMINY W 2017 ROKU

Styczeń 3, 2017
14179

I. OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Budowa kolektora deszczowego wraz z budową wylotu do jeziora w Charzykowach.

Wartość : ok. 300 tys. złotych

Zakres: budowa kolektora odprowadzającego wodę opadową przede wszystkim z ulicy Długiej do jeziora na wysokości pomiędzy drewnianym pomostem zamykającym plażę gminną a terenem Chojnickiego Klubu Żeglarskiego na odcinku 160 metrów. Średnica kolektora – 40 cm. Jest to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w ubiegłym roku na łączną wartość 23 mln zł brutto przy znacznym bo 85% dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności czyli ze środków unijnych z Krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja ta jest realizowana pod nazwą „Modernizacja oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Charzykowach” – etap I.

Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Źródło finansowania: środki gminne.

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Budowa rurociągu tłocznego na trasie Pawłówko – Chojnice

Wartość: ok. 340 tys. złotych

Zakres: projekt przewiduje budowę kolektora ściekowego o średnicy 20 cm na odcinku 2,4 km.

Inwestor: GZGK Sp. z o. o.

Źródło finansowania: środki gminne.

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Ogorzeliny.

Wartość: 443 tys. złotych.

Zakres projektu: projekt przewiduje budowę nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową. Projektowana Stacja ma być podobna do tej już zbudowanej i funkcjonującej w Pawłowie. Z chwilą wybudowania Stacji w Ogorzelinach likwidacji ulegną Stacje w Nieżychowicach oraz w Sławęcinie.

 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy – etap II.

Wartość kosztorysowa: 57 mln złotych

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w terminie do 28 lutego br.

Zakres : projekt obejmuje wymianę starej zużytej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej funkcjonującej już ponad 50 lat w części wsi Charzykowy, która nie była objęta inwestycją w ramach etapu I. Projekt obejmuje m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 10 km, rurociąg tłoczny o długości prawie 2 km oraz budowę 8 nowych tłoczni ścieków. Poza tym obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości 8 km w tym 8 przepompowni wód deszczowych.

Ze środków unijnych (85% dofinansowania) w ostatnich 2 latach została zrealizowana inwestycja o ogromnej wartości obejmująca uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Charzykowach (etap I obejmujący ok. 40% całości porządkowania starej zużytej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w tej miejscowości) a na terenie miasta Chojnice została kompleksowo zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, do której to w większości trafiają ścieki z terenu naszej gminy. Łączna dotacja na te dwa zadania zrealizowane na terenie Miasta Chojnice i w miejscowości Charzykowy wyniosła 78,4 mln złotych. Kolejny etap tej ogromnej pod względem technicznym, rzeczowym a przede wszystkim finansowym inwestycji będzie możliwy do realizacji przez Gminę Chojnice poprzez nasz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod warunkiem pozyskania na ten cel środków unijnych ze wspomnianego już źródła.

Termin realizacji: w zależności od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 1. Uzbrajanie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe utworzonych na podstawie wcześniej uchwalonych przez Radę Gminy planów miejscowych.

a) budowa sieci wodociągowej na terenie sołectwa Charzykowy (pomiędzy Osiedlem Metalowiec w Chojnicach a wsią Charzykowy).

Wartość po przetargu: 403 tys. zł netto.

Zakres: inwestycja obejmuje ok 100 działek budowlanych, gdzie powstanie ok. 3,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Źródło finansowania: – właściciele działek – 253 tys. złotych

-Gmina Chojnice – 150 tys. złotych.

Inwestor: GZGK sp. z o.o. w Chojnicach.

Termin realizacji: do końca maja br.

b) pozostałe tereny objęte planami miejscowymi o ile będzie zainteresowanie ich uzbrajaniem ze strony ich właścicieli.

Samorząd Gminy Chojnice dofinansowuje uzbrajanie prywatnych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe powstałych na mocy miejscowych planów według następujących zasad: dofinansowanie pierwszej działki dla każdego właściciela wynosi 60% natomiast drugiej i kolejnej 30% poniesionych nakładów. Realizacja uzbrajania terenów odbywa się na podstawie Umów cywilno-prawnych z zainteresowanymi osobami. Umowy te są dla Gminy podstawą do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Warto też zauważyć, że prywatne działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i uzbrajane wspólnie przez właścicieli i Gminę nie podlegają naliczeniu opłat adiacenckich.

UWAGA!

Samorząd Gminy Chojnice nie dofinansowuje uzbrojenia działek w infrastrukturę techniczną, na których to realizuje się inwestycje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy! Wszystkie koszty ponosi właściciel nieruchomości!

 1. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminy (dofinansowanie 1,5-2,5 tys. zł na 1 oczyszczalnię).

Środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

- dotyczy właścicieli posesji na terenie gminy, gdzie nie planuje się budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyczyn ekonomicznych. Nie dotyczy właścicieli posesji powstałych na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Wartość: 100 tys. złotych.

 1. Utylizacja azbestu (w tym eternitu) na terenie gminy Chojnice.

Dofinansowanie do 75% kosztów związanych z pozbywaniem się eternitu (demontaż, transport i opłata za składowanie w mogielnikach). ŁĄCZNY KOSZT POZBYWANIA SIĘ ETERNITU WAHA SIĘ W GRANICACH 20-25 zł brutto /m² powierzchni. Dofinansowanie z Budżetu Gminy:15-18,75 zł brutto/m².

Wartość: 100 tys. złotych.

Źródła finansowania: – środki finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Gdańsku

- właściciele posesji zameldowani na terenie gminy.

UWAGA!

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW CELEM UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W BIEŻĄCYM ROKU TO 31 MARZEC!

 1. Program budowy studni przyzagrodowych .

Program ten polega na pomocy finansowej naszym Mieszkańcom, którym z tytułu stałego obniżania się poziomu wód gruntowych wyschły studnie z wodą a Gmina Chojnice z przyczyn ekonomicznych nie widzi możliwości doprowadzenia tam sieci wodociągowej.

Pomoc Gminy może wynosić do 50% wartości przedsięwzięcia (pogłębienie lub budowa nowej studni) ale nie więcej niż 10 tys. zł brutto na 1 gospodarstwo domowe.

II. DROGI, CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ROWEROWE

 1. Budowa dróg osiedlowych wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i ciągiem pieszym w Chojniczkach – etap I

Etap ten obejmuje część ulicy Świerkowej, Dębowej i Sosnowej tworzących dzisiaj tzw. pętlę autobusową.

Wartość kosztorysowa: 6,5 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę dróg o nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) do 6 m szerokości i łącznej długości 1614 mb. W ramach inwestycji zostanie także wybudowany chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 metrów. Łączna długość chodnika – 1547 mb. Zostanie także zbudowana kanalizacja deszczowa ze studzienkami o długości – 2340 mb. Planuje się także wybudowanie 8 skrzyżowań wyniesionych oraz 2 przystanki autobusowe.

Źródło finansowania : Gmina Chojnice – 6 mln złotych

Powiat Chojnicki – 250 tys. złotych

Miasto Chojnice – 250 tys. złotych.

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: do końca br.

 1. Przebudowa drogi powiatowej 2682GDW235 – Krojanty.

Wartość kosztorysowa: 4,75 mln złotych

Zakres: kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, ledowego na obszarze zabudowanym, przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową Krojanty-Kłodawa na skrzyżowanie typu rondo, wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną przy Klinice. Planuje się także wykonanie wysp spowalniających na wlotach do miejscowości oraz budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2 m poza terenem zabudowanym a w terenie zabudowanym zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 metrów. Ciągi piesze i pieszo-rowerowe powstaną po lewej stronie drogi jadąc od drogi wojewódzkiej (Brusy – Chojnice) w kierunku Krojant. Szerokośc jezdni od 5,5 m do 6,0 metrów.

Źródło finansowania: Budżet Państwa – Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

ok. 40 % wartości zadania

Powiat Chojnicki ok. 30 %, tj. ok. 1,425 mln złotych

Gmina Chojnice ok. 30%, tj. ok. 1,425 mln złotych.

Inwestor: Powiat Chojnicki

Termin inwestycji: do końca br.

3. Przebudowa dróg powiatowych w Nowej Cerkwi (centrum wsi)

Szacunkowa wartość: 450 tys. złotych

Zakres: przebudowa nawierzchni bitumicznej na ulicy 18 Pułku Ułanów Pomorskich (632m) oraz ulicy Szkolnej (363m) o łącznej długości 995 metrów. Poza tym, wzdłuż ulicy 18 Pułku Ułanów Pomorskich na odcinku od świetlicy do remizy zostanie zbudowany chodnik o długości 226 m i szerokości 1,65 metrów.

Źródło finansowania: Gmina Chojnice – 225 tys. złotych

Powiat Chojnicki – 225 tys. złotych

Inwestor: Powiat Chojnicki

Termin realizacji: do 30 sierpnia br.

  1. Budowa dróg lokalnych w systemie „Program budowy dróg osiedlowych na terenie gminy

Chojnice 1:1”.

Realizacja inwestycji w ramach tego Programu odbywa się na współfinansowaniu budowy dróg solidarnie po połowie przez Samorządy Wiejskie często wspomagane finansowo przez osoby prywatne zainteresowane dobrą jakością dróg w obrębie swych posesji a Gminą Chojnice. Do każdej złotówki przeznaczonej na budowę infrastruktury drogowej (jezdnie asfaltowe, z kostki betonowej, chodniki, oświetlenie uliczne) ze strony Sołectwa czy też osób prywatnych, Gmina Chojnice dokłada kolejną złotówkę.

Zgodnie z decyzją naszego Samorządu Gminnego budowa dróg lokalnych, osiedlowych w ramach tego „Programu 1:1” nie może być częściej realizowana w danym Sołectwie jak co 4 lata (nie mylić z 4-letnią kadencją samorządów gminnych).

W 2017 roku budowa dróg lokalnych planowana jest m.in. w takich sołectwach jak: Sołectwo Charzykowy, Klawkowo, Ogorzeliny, Nieżychowice, Chojnaty, Powałki, Nowa Cerkiew, Pawłówko-Lipienice. Pozostałe sołectwa mogą do tego Programu przystąpić na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich jeszcze w tym roku o ile mają zorganizowane na ten cel środki finansowe w swych budżetach.

Łączna wartość inwestycji uwzględniająca środki gminne, sołeckie oraz osób prywatnych w tym roku to ok. 1,2 mln złotych.

Zakres: drogi o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej o szerokości 3,5 – 5 metrów.

Łączna długość planowanych nowych dróg – ok 4 km.

5. Projekt budowy infrastruktury drogi w Swornegaciach – ulica Podgórna oraz ulica Piaskowa.

Wartość projektu – ok. 60 tys. złotych.

Zakres: projekt będzie obejmować budowę infrastruktury drogowej, tj. utwardzenie jezdni do 6 m szerokości i łącznej długości ok. 1,5 km z oświetleniem ulicznym, ledowym.

Termin opracowania – do 30 sierpnia br.

Gmina Chojnice podejmuje działania aby pozyskać 50% dofinansowania na budowę tych 2 ulic w 2018 r. z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na trasie Lichnowy – Sławęcin.

Wartość: ok. 2,5 mln złotych.

Zakres: ścieżka rowerowa o długości 5 km i szerokości 2-2,5 m, a o nawierzchni bitumicznej w terenie zabudowanym.

Źródło finansowania: – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Gdańsku – 2 mln złotych.

- środki gminne 0,5 mln złotych.

Termin realizacji: do 30 września br.

7. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chojnice – Rytel wzdłuż drogi krajowej 22.

Wartość kosztorysowa: ok. 5 mln złotych, w tym: Gmina Chojnice – 3 mln złotych

Gmina Czersk – ok. 2 mln złotych.

Zakres: budowa ścieżki rowerowej na odcinku Krojanty (KAMAL) do Rytla – 10 km w tym na terenie naszej gminy – 6 km.

Projekt obejmuje budowę ścieżki o szerokości 2 m i nawierzchni bitumicznej na terenach nieleśnych natomiast nawierzchnię szutrową w lesie. Wspólnie z Gminą Czersk będziemy zabiegać w bieżącym roku o pozyskanie środków unijnych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej RPO WP 2014 – 2020. Poza tym prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku o wspólnym finansowaniu tegoż przedsięwzięcia.

Termin realizacji: uzależniony od pozyskania środków zewnętrznych: unijnych lub z Budżetu Państwa poprzez GDDKi A w Gdańsku.

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE MIASTA CHOJNICE poprawiające dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo z miejscowościami naszej Gminy.

 • Przebudowa ulicy Człuchowskiej do Topoli.

Wartość kosztorysowa: 5,6 mln złotych.

Zakres: inwestycja realizowana przez Miasto Chojnice obejmująca przebudowę skrzyżowania ulicy Człuchowskiej z ulicą Asnyka, gdzie zostania wyprowadzona sygnalizacja świetlna, budowę oświetlenia ulicznego, ledowego do Topoli oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego do tej miejscowości. Dzięki tej inwestycji nastąpi połączenie nowo-tworzonej ścieżki rowerowej z wcześniej zbudowaną ścieżką rowerową na terenie naszej gminy. A to oznacza, że na trasie Chojnice – Człuchów zabraknie tylko 2,5 km ścieżki rowerowej, tj. od Topoli do węzła Nieżywięć na terenie gminy wiejskiej Człuchów. Przybliżony koszt budowy brakującego odcinka to 1,25 mln złotych.

Źródło finansowania: Miasto Chojnice: ok. 1,55 mln złotych

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

na lata 2016-2019 – 2,8 mln złotych

Powiat Chojnicki – 1,0 mln złotych

Gmina Chojnice – 0,25 mln złotych

Termin realizacji: do końca br.

 • Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.

Wartość kosztorysowa: ok. 2,5 mln złotych.

Inwestor: Powiat Chojnicki.

Zakres: przebudowa ulicy od ronda przy ulicy Zielonej do Lasku Miejskiego w kierunku do Chojniczek. Planuje się budowę pełnej infrastruktury drogowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej, nowej nawierzchni bitumicznej, obustronnych 2,5 m szerokości ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego, ledowego.

Źródło finansowania: dotacja z „Programu Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2016 -2019” – ok. 40%

Powiat Chojnicki – ok. 30% (ok. 750 tys. zł)

Miasto Chojnice – ok. 30% (ok. 750 tys. zł)

Termin realizacji: do końca roku.

 1. TURYSTYKA, BEZPIECZEŃSTWO

  1. „Pomorskie szlaki kajakowe” – Meandry Brdy i Chociny

Wartość projektu: 2,235 mln złotych

Projekt obejmuje zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych na terenie gmin: Chojnice i Konarzyny, tj. rzek Brdy i Chociny. Łącznie zostanie zbudowanych 6 przystani kajakowych w tym

dwie na terenie gminy Konarzyny: Ciecholewy (Brda) i Zielona Chocina (Chocina) oraz cztery na

ternie naszej gminy, tj. w Chocińskim Młynie (Chocina) oraz trzy pozostałe na szlaku rzeki Brdy.

Pierwsza przystań na tym szlaku zostanie zbudowana w Swornegaciach – Kokoszka (teren Państwa

Gostomczyk), kolejna w centrum wsi przy moście na Brdzie (dzisiejsza stanica szkolna, UKS)

a pozostała powstanie w partnerstwie ze Zbigniewem Galińskim nad jeziorem Witoczno (Przystań PTTK).

Termin realizacji projektu: 2017/2018.

Źródło finansowania: środki unijne – 85%, pozostałe: Samorządy gminne oraz firmy prywatne.

Inwestor: Partner wiodący (lider projektu) – Gmina Chojnice.

a) Budowa przystani kajakowej w Chocińskim Młynie

Wartość brutto: ok. 800 tys. złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę rynny spławnej pod mostem w tej miejscowości (tym samym wyeliminuje się uciążliwe w tym miejscu przenoszenie kajaków w poprzek ruchliwej i bardzo niebezpiecznej drogi wojewódzkiej 236 (Konarzynki-Swornegacie-Brusy) oraz budowę samej przystani składającej się z 2 wiat, infrastruktury rowerowej, drogi dojazdowej, sanitariatów, zatoki postojowej dla kajakarzy, pomostu równoległego oraz schodów terenowych wraz z rynną.

Projekt ten będzie realizowany we współpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku (rzeka Chocina) oraz z Nadleśnictwem Przymuszewo (przystań zostanie zlokalizowana na terenie Lasów Państwowych)

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: do końca roku.

 1. Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych na terenie gminy (siłownie pod „chmurką”)

Wartość: ok. 300 tys. złotych

Zakres: projekt obejmuje zakup i montaż urządzeń różnego typu do siłowni w sołectwach, które już zgłosiły swój akces w 2016 roku, tj. Charzykowy, Silno, Nowe Ostrowite, Pawłowo, Granowo, Klawkowo, Nieżychowice, Swornegacie oraz pozostałe zainteresowane tym przedsięwzięciem, tj. Lichnowy, Topole-Władysławek oraz Kruszka-Jeziorki.

W ubiegłym roku z własnych środków siłownie pod „chmurką” zbudowały sołectwa Krojanty, Powałki i Pawłówko-Lipienice.

Źródło finansowania: Budżet Państwa (Ministerstwo Sportu) – 100 tys. złotych,

pozostała kwota 200 tys. zł solidarnie, po połowie: Urząd Gminy w Chojnicach

i poszczególne Sołectwa.

Termin realizacji: do 30 czerwca br.

IV. OŚWIATA, SPORT

1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej tzw. „Jaskółeczki” w Pawłowie – etap II.

Wartość łączna: ok. 1 055 182 złotych

Wykonawca: Firma „WOKOP ”Wojciech Drewczyński.

Zakres: projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22×44 m w ramach realizacji kompleksowego „Programu budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych tzw. Jaskółeczek” przy wszystkich szkołach Gminy Chojnice. Inwestycja w Pawłowie obejmuje także przesunięcie i założenie nowej nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie powstającej „Jaskółeczki”.

Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski w Gdańsku w ramach „Programu Budowy Infrastruktury

Sportowej na terenie Województwa Pomorskiego „ – 430 tys. złotych.

Środki gminne – pozostała kwota.

Termin realizacji: 15 czerwca br.

2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lichnowach.

Wartość zadania: 2,1 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje docieplenie fundamentów ścian nadziemnych oraz ścian piwnic. Przewiduje także wymianę stolarki okienno-drzwiowej oraz osuszanie ścian piwnic. Poza tym zostanie zbudowana nowa instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej a na dachu budynku zostaną zainstalowane za wartość 240 tys. zł, ogniwa fotowoltaiczne jako źródła energii elektrycznej dla potrzeb naszej Szkoły. W ramach tego projektu w szkole zostanie także stworzony nowy system oświetlenia energooszczędnego typu LED za wartość ok. 90 tys. złotych.

Źródło finansowania: 85% to środki unijne w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej” oraz

rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowsko Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

(tzw. MOF) w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie

dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia RPO WP na lata 2014-2020.

15% środki gminne.

Inwestor: Gmina Chojnice.

Termin realizacji: do końca br.

3. Termomodernizacja budynku stołówki i biblioteki szkolnej w Swornegaciach.

Wartość inwestycji: ok 100 tys. złotych.

Zakres: inwestycja obejmuje docieplenie ścian i dachu budynku, wymiana stolarki okienno-drzwiowej oraz nową elewację.

Termin realizacji: do końca sierpnia br.

Inwestor: Gmina Chojnice.

4. Inwestycje w kapitał ludzki. Projekt: Stawiamy na edukację.

Tytuł projektu: Stawiamy na edukację

Wartość projektu: 3,77 mln złotych

Zakres: Przedmiotem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (w zakresie matematyki, informatyki i j. obcych) z wykorzystaniem TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) u 1 740 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Chojnice, oraz podniesienie kompetencji u 100 nauczycieli w stosowaniu TIK oraz metod i form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności. Projekt przewiduje m.in.:

 • Szkolenia dla nauczycieli:

  - metody i formy organizacyjne w kształtowaniu i rozwijaniu k.k. oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów

  - podniesienie kompetencji cyfrowych (TIK) oraz wykorzystanie narzędzi i pomocy dydaktycznych TIK do nauczania przedmiotowego

 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki i j. obcych dla uczniów Sz.P. i Gimnazjów
 • Uruchomienie pracy szkół na platformie edukacyjnej opartej na wolnych licencjach
 • Konkurs matematyczno-informatyczno-językowy dla uczniów
 • Wyjazdy edukacyjne – do Centrum Hewelianum, Centrum Nauki Eksperyment
 • Edukacyjne programy wakacyjne dla uczniów – 5-cio dniowe półkolonie. Tematyka zajęć związana z podnoszeniem kompetencji kluczowych
 • Doposażenie bazy szkół – cyfrowe pracownie mobilne – Zakup mobilnych pracowni (po 28 tabletów na szkołę z oprogramowaniem) dla 11 szkół wraz ze stacjami ładującymi.Wkład własny Gminy Chojnice – 5% – będzie to wkład niepieniężny (w postaci wynajmu

  sal na realizację zajęć dla uczniów).

Źródła finansowania 95% wartości projektu to środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji ogólnej.

Termin realizacji: 2017/2018 rok

V. OCHRONA ZDROWIA. BEZPIECZEŃSTWO

1. Budowa Ośrodka Zdrowia wraz z parkingiem w Charzykowach.

Wartość inwestycji: ok. 2 mln złotych.

Zakres: projekt obejmuje budowę nowego Ośrodka Zdrowia (podobny obiekt jaki powstał wcześniej w Ogorzelinach) w centrum miejscowości na działce za byłym już rozebranym budynkiem poczty. Teren ten obejmuje powierzchnię 4 800 m2, na którym to zgodnie z funkcją zapisaną w obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego oprócz obiektu związanego z ochroną zdrowia ma powstać ogólnodostępny parking na 80 aut wraz z wybudowaniem krótkiej ulicy komunikującej ten obszar z sąsiednimi ulicami.

Etap I 0,5 mln złotych

Budowa Ośrodka Zdrowia (stan surowy)

Termin realizacji: bieżący rok

Źródła finansowania: Gmina Chojnice – 1,5 mln złotych,

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice – 0, 5 mln złotych

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin realizacji: 2017/2018 rok

2.Projekt budowy Remizy Strażackiej OSP w Swornegaciach (w sąsiedztwie Zespołu Szkół) – wartość ok 20 tys. złotych

3. Projekt rozbudowy Remizy OSP w Ogorzelinach – wartość ok. 10 tys. złotych.

VI. KULTURA

   1. Kompleksowa przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Moszczenicy. Wartość: 233 708 złotych

Zakres: wymiana stolarki okienno-drzwiowej, zmiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę w kolorze ceglastoczerwonym, dostosowanie obiektu dla potrzeb niepełnosprawnych oraz jego termomodernizacja.

Wykonawca: Firma „Witex” z Czarnego.

Termin realizacji: do 31 marca br.

Źródło finansowania: środki gminne.

   1. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze

Wartość: ok. 100 tys. złotych

Zakres: wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachodachówkę, remont stropu nad świetlicą, pojawi się płyta żelbetowa wraz z dociepleniem, montaż okien dachowych, schody stropowe, kominy.

Inwestor: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach.

Termin realizacji: do końca br.

Źródło finansowania: środki gminne.

 1. Amfiteatry w Charzykowach i w Swornegaciach. Wymiana desek na obu scenach.

Wartość: ok. 30 tys. złotych

Termin realizacji: do końca maja br.

VII. POZOSTAŁE PRZEDSIEWZIĘCIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE W 2017 ROKU.

1. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej na trasie Nieżychowice- Kamionka.

Wartość projektu – 46 125 złotych.

2. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej na trasie Pawłowo – Silno

Wartość dokumentacji: 38 745 złotych.

3. Dokumentacja na budowę ciągu pieszo-rowerowo-jezdnego (promenada) w Charzykowach.

Wartość projektu: 12 300 złotych.

4. Dokumentacja na budowę ścieżki rowerowej Lichnowy – ulica Parkowa do zjazdu w kierunku Granowa.

Wartość projektu: 9 225 złotych.

5. Dokumentacja przebudowy mola i kąpieliska w Charzykowach.

Wartość projektu: 54 664 złotych.

6. Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Chojniczki-Charzykowy.

Wartość projektu: 17 220 złotych.

VIII. INWESTYCJE SOŁECKIE

GMINA CHOJNICE szczycąca się największymi tzw. „kontami sołeckimi” w naszym kraju docenia ogromną rolę, potencjał i zaangażowanie Mieszkańców naszych wszystkich 34 Sołectw w rozwój społeczno-gospodarczy swoich miejscowości, sołectw a tym samym w rozwój naszej pięknej Gminy Chojnice.

Potwierdzeniem tego mogą być kolejne 2 Uchwały Rady Gminy w Chojnicach o podwyższeniu środków będących w dyspozycji naszych sołectw w okresie 2 ostatnich lat, tj. w okresie trwania tej kadencji. Przypominam, że Rada Gminy w Chojnicach swoją Uchwałą z 2015 roku podniosła wysokość kont sołeckich z dniem 1 stycznia 2016 roku, a kolejną Uchwałą z 28 października 2016 roku podniosła podstawę naliczania o kolejne 15 zł na Mieszkańca rocznie począwszy od 1 stycznia tego roku. Łączna wartość środków finansowych naliczanych sołectwom na ten rok wynosi 1 786 595 złotych. Obecnie około 50% pieniędzy poszczególne Sołectwa przeznaczają na budowę infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, oświetlenie uliczne) wspomaganej przez Samorząd Gminy poprzez „Programu budowy dróg lokalnych na terenie gminy Chojnice w układzie 1:1”.

W ramach tego Programu w 2016 r. zbudowano kilka kilometrów dróg lokalnych, osiedlowych m.in. w Nieżychowicach, Powałkach, Lichnowach czy też w Angowicach. W tym roku kolejne Sołectwa, często wspierane finansowo przez swych Mieszkańców przygotowują się we współpracy z Gminą do budowy kolejnych lokalnych dróg osiedlowych w ramach „Programu 1:1”. Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym Mieszkańcom, organizacjom i stowarzyszeniom działającym na ternie naszej gminy lub działających na rzecz naszej Gminy za to wszystko co robicie. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, Waszym wysiłkom i pracy nasze miejscowości są coraz ładniejsze i przyjemniejsze do codziennego zamieszkiwania i życia. W tym gronie ludzi najbardziej zaangażowanych, oddanych naszej Społeczności Gminy znajdują się na pewno Sołtysi, Radni Gminni i Sołeccy, pracownicy samorządowy i pracownicy jednostek podległych Samorządowi Gminnemu. W tym gronie zauważam wielu wspaniałych strażaków, sportowców, pracowników kultury i wiele osób aktywnie uczestniczących w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym naszej Gminy.

To między innymi dzięki takim Ludziom mamy przyjemność mieszkać w najpiękniejszej gminie w Polsce. A gmin w Polsce mamy 2 480.

Dnia 12 października 2016r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności sekretarz Gminy Stefanii Majewskiej – Kilkowskiej, przewodniczącej Rady Gminy Danuty Łoboda , radnej Ewy Pruskiej i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Bernadety Zimnickiej wręczył nagrody Wójta wyróżnionym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Lista nagrodzonych:

 1. Zespół Szkół w Charzykowach ; Alicja Dzięcielska
 2. Szkoła Podstawowa w Kłodawie ; Teresa Kolińska – dyrektor szkoły
 3. Szkoła Podstawowa w Kłodawie; Zofia Noga
 4. Szkoła Podstawowa w Lichnowach; Gabriela Graczyk
 5. Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach; Marietta Łońska
 6. Zespół Szkół w Nowej Cerkwi; Aleksandra Karwalska
 7. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem; Lucyna Kotlarek – Synak
 8. Zespół Szkół w Silnie; Barbara Szczęsna
 9. Gimnazjum w Sławęcinie; Renata Cecylia Śledź
 10. Zespół Szkół w Swornegaciach; Ryszard Kontek

Awans zawodowy nauczycieli

Wrzesień 9, 2016
SANYO DIGITAL CAMERA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

Dnia 9 września 2016r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach Bernadety Zimnickiej odebrał ślubowanie i wręczył akty nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego 5 nauczycielom pracującym w szkołach na terenie Gminy Chojnice:

 1. Laura Turowska – Zespół Szkół w Pawłowie

 2. Bogumiła Byszewska – Zespół Szkół w Pawłowie

 3. Maria Chodorowska – Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach

 4. Paulina Stanisławska – Zespół Szkół w Charzykowach

 5. Dorota Żychska – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem

GRATULUJEMY

W dniu 25 sierpnia 2016r. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański w obecności Zastępcy Wójta Piotra Stanke, radnej gminy Rady Gminy Chojnice Ewy Pruskiej, dyrektora Zespołu Szkół w Pawłowie Zofii Januszewskiej – Janta i dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Bernadety Zimnickiej , powierzył obowiązki dyrektora szkoły Maciejowi Jakubowskiemu.

Zastąpi on na stanowisku odchodzącą na emeryturę Zofię Januszewską – Janta.

Funkcję będzie sprawował od 1 września 2016r. przez okres 5 lat.

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  określają szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów:

 1. słabowidzących,

 2. niesłyszących,

 3. słabosłyszących,

 4. z niepełnosprawnością intelektualną stopniu lekkim,

 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1 – 7,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

- do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

- uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

W zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego, zakres dofinansowania będzie wynosił od 175 zł do 770 zł.

Składanie wniosków – terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub  na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w  szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy Wójt Gminy Chojnice ustalił do 14 września 2016 r. (Zarządzenie Nr 104/2016 Wójta Gminy Chojnice z dnia 08 sierpnia 2016 r.)

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

 a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – “Wyprawka szkolna”.

 b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu . Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu , na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zwrot kosztu zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy, nastąpi w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

Wnioski do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017 lub na stronie BIP Gminy Chojnice.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie .

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

Tabela z maksymalną kwotą dofinansowania

Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych