Archiwa kategorii: Komunikaty

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Kwiecień 18, 2018

W dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia  rozpoczął się egzamin dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych, który ma na celu sprawdzenie umiejętności oraz wiadomości . 153 gimnazjalistów ze szkół gminy Chojnice egzamin rozpoczęło częścią humanistyczną  (z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego).  19 kwietnia uczniowie będą pisać część matematyczno – przyrodniczą, natomiast w piątek 20 kwietnia z zakresu języka obcego nowożytnego .

Wszystkim gimnazjalistom życzymy  POWODZENIA  !

Informujemy o wydłużonym terminie oceny wniosków.

Kwiecień 11, 2018

Poniżej do pobrania pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie wydłużenia terminu oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii. Gmina Chojnice złożyła 2 wnioski związane z instalacją ogniw fotowoltaicznych. Jeden dotyczył budynków użyteczności publicznej w gminach Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Karsin, drugi natomiast mieszkańców Gminy Chojnice, którzy zostali zakwalifikowani o projektu.

do pobrania

Odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych

Marzec 13, 2018

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny i zakres obowiązków wynikający z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice” (uchwała nr XXIII/393/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2017 r.), dla właścicieli nieruchomości  m. in. tzw. letniskowych przypominamy, że każdy domek letniskowy lub nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od   1 maja do 30 września każdego roku, musi być wyposażona w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych. Odpady z tych nieruchomości należy opróżniać w cyklu dwutygodniowym. W celu wykonania tej usługi należy zawrzeć indywidualnie umowę na odbiór odpadów z jedną z firm wykonujących takie usługi np.:

Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby Nr telefonu
SUEZ PÓŁNOC Sp. z. o. o. Chojnice ul. Gdańska 110d
89-600 Chojnice.
(52) 525 64 06
Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Sp.  z. o.o.Sp. k. Klawkowo  ul. Kościerska 4A
89-620 Chojnice.
(52) 397 23 35
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z. o. o. Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice. (52) 398 78 46

Wykonanie powyższych obowiązków będzie kontrolowane przez pracowników Urzędu Gminy i Policję.

TRWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ !

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chojnice trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych szkołach.

/-/ Bernadeta Zimnicka

Aktualizacja: Zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych

Luty 16, 2018

W dniu 09.01.2017 roku zakończono weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru dotyczącego ogniw fotowoltaicznych. Łącznie zweryfikowano 242 wnioski, w tym:

•    182 wnioski zostały wstępnie zakwalifikowane i znalazły się na liście rankingowej do dofinansowania;
•    18 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowane, jednak ze względu na uzyskaną liczbę punktów oraz termin ich wpływu do Urzędu Gminy znalazły się na rezerwowej liście rankingowej do dofinansowania;
•    14 wniosków zostało sklasyfikowanych warunkowo na „drugiej rezerwowej liście” rankingowej do dofinansowania. Przyczyną takiego rozstrzygnięcia jest fakt, iż zużycie energii elektrycznej w ostatnich 12 miesiącach nie przekroczyło 2000 kWh. Komisja oceniająca wnioski miała jednak na uwadze fakt, że pozostałe warunki udziału w konkursie zostały spełnione, a wykazane zużycie przekroczyło poziom 1500 kWh. Oznacza to, że wniosek zostanie warunkowo dopuszczony do realizacji, jednak dopiero po wyczerpaniu listy podstawowej oraz pierwszej listy rezerwowej;
•    28 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie obligatoryjnych warunków udziału w konkursie.

W dniu 10.01.2017 r. została wysłana do mieszkańców informacja o wynikach weryfikacji wniosku złożonego w ramach naboru.

Aktualizacja:

Przewidywany termin ogłoszenia wyników przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku to – lipiec 2018 r.