Archiwa kategorii: Komunikaty

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty

Październik 13, 2017
logogminy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że: zgodnie z decyzją nr HK-6025-1-o-6/17 z dnia 13.10.2017r. wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, stwierdzono przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lichnowy obsługującego następujące miejscowości: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty WODA NADAJE SIĘ DO PICIA.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ocena jakości wody

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

         Gmina Chojnice informuje o możliwości zakupu drewna opałowego:

-sosna w cenie brutto 53 zł/mp

-drewno liściaste (dąb, klon i inne) w cenie brutto 80 zł/mp

Drewno jest zlokalizowane w miejscowości Lotyń. Koszt transportu ponosi kupujący.

W sprawie zakupu można kontaktować się z Panem Arkadiuszem Kubczakiem tel. 696 497 957.

Komunikat ZUS – „Tydzień Przedsiębiorcy” – zmiany w opłacaniu składek ZUS

Wrzesień 6, 2017
150px-ZUS_logo.svg

Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby radzenia sobie

z długiem w ZUS  to tylko część  tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”.

Odbędzie się on w całym kraju pomiędzy 11, a 15 września.

Na przedsiębiorców z Chojnic  i okolic czekają dyżury ekspertów.

Wszystkie odbędą się w chojnickim Inspektoracie  ZUS przy ul. Łużyckiej 20.

Harmonogram przedstawia się następująco:

  1. Poniedziałek 11 września – Porady eksperckie dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obowiązków wobec ZUS oraz w zakresie sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
  2. Wtorek 12 września - Porady eksperckie w zakresie form pomocy oferowanych przez ZUS w spłacie należności z tytułu składek,
  3. Środa 13 września - Porady eksperckie w zakresie nowych zasad opłacania składek do ZUS od 01.01.2018 r. Od tej daty przedsiębiorcy otrzymają jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą wpłacać,
  4. Czwartek 14 września – Porady eksperckie dla osób wystawiających elektroniczne zwolnienia lekarskie – e-ZLA
  5. Piątek 15 września - Porady eksperckie z zakresu świadczeń krótkoterminowych z ZUS -.

Wszystkie dyżury odbędą się w godzinach od 10 do 12.

 

jd

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu br.

Sierpień 25, 2017

Rodziny oraz osoby samotnie gospodarujące, które w wyniku tego zdarzenia poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)  i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

W pierwszym okresie są przyznawane zasiłki celowe w wysokości do 6 000 zł.

W kolejnych będą rozpatrywane sprawy osób/rodzin, które poniosły większe straty.

Osoby, które dotąd nie zgłosiły w tut. ośrodku pomocy społecznej takiej potrzeby mogą złożyć wniosek osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. 31 Stycznia 56a, pok. 014, lub u jednego z pracowników socjalnych, albo telefonicznie pod numerem 052 3973496.

Jednym z warunków przyznania pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Osoba, która otrzymała pomoc powinna przedstawić faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie wydatków, związanych z remontem/odbudową budynku/lokalu mieszkalnego, z kwoty przyznanego zasiłku – zgodnie z punktami 15 i 16 rozdziału I załączonych niżej Zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

Załączniki:

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej z dnia 24 czerwca 2016 r. (pobierz)

oraz

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z dnia 17 sierpnia 2017 r. (pobierz)

Punkt zbiórki darów dla poszkodowanych w nawałnicy

010

W Zespole Szkół w Nowej Cerkwi zorganizowano punkt zbiórki darów dla poszkodowanych i służb porządkujących teren po nawałnicy.

Punkt zbiórki czynny jest od godziny 8:00 do 16:00.

Za wsparcie z góry serdecznie dziękujemy.

jd