Archiwa kategorii: Pomoc społeczna

Szkolenia i staże dla osób bez pracy – spotkanie już 22 marca

Marzec 15, 2017
WDZ_logo_1-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby w wieku powyżej 30 r.ż., pozostające bez zatrudnienia na spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, które odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach (III piętro).

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach, w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz o bieżących spotkaniach będą się pojawiać na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl (w aktualnościach), jak również na facebooku https://www.facebook.com/Aktywizacja-zawodowa-LGR-Morenka-1766484073616342/, a także na niniejszej stronie internetowej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Marzec 9, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W dniach 16 i 17 marca 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

WARSZTATY W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH PO PŻ PODPROGRAM 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Warsztaty w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016

W dniach 2,7,9 oraz 16 lutego, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2016, zrealizowano na rzecz osób najbardziej potrzebujących z naszej gminy 8 warsztatów, w tym:
– 6 praktycznych warsztatów kulinarnych,
– 2 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia.
W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 111 osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:
– wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
– przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:
– potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
– potrafią przygotować proste, smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
– znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).

Uczestnicy warsztatów, wspólnie przygotowując potrawy, mieli okazję wymienić się doświadczeniami i wiedzą. Spotkania kończyły się wspólną degustacją przygotowanych dań.

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Luty 17, 2017
bezpieczny i aktywny senior logotypy CMYK-02

 

 

 

 

W grudniu rozpoczęła się kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowana przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, takich jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, dyskryminacja ze względu na wiek. Celem kampanii jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych;
  • Aktywność – szeroko rozumiana: zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

 

Z założeniami kampanii BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

 

Poniżej załączone są, możliwe do przeglądania i pobrania, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej materiały dotyczące kampanii:

  1. Film – „Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz
  2. Ulotka – „Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki” pobierz
  3. Informator – „Założenia kampanii Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Luty 14, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


W dniach 23 i 24 lutego 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

Zaproszenie do udziału w warsztatach kulinarnych oraz warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Styczeń 23, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych oraz warsztatach dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

  • efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,
  • przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów,
  • oceny sposobu żywienia swojej rodziny w kontekście zasad zdrowego żywienia i wyeliminowania złych nawyków żywieniowych.

Podczas warsztatów kulinarnych uczestnicy będą przygotowywać potrawy z wykorzystaniem produktów, które są przekazywane w ramach pomocy żywnościowej.

Na warsztatach dietetycznych uczestnicy przygotują 2 surówki z warzyw sezonowych.

HARMONOGRAM:

02.02.2017r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

07.02.2017r.
godz. 10.00-12.00 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
godz. 12.30-14.30 warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia 

09.02.2017r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

16.02.2017r.
godz. 10.00-12.00 praktyczne warsztaty kulinarne
godz. 12.30-14.30 praktyczne warsztaty kulinarne

Warsztaty odbędą się w Chojnicach, w Schronisku dla Nieletnich, przy ul. Igielskiej 8.

Uczestnikami warsztatów mogą być tylko i wyłącznie osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tj. dla których wystawiono skierowania do otrzymania pomocy.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmują pracownicy socjalni.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016

Styczeń 13, 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniach 19 i 20 stycznia 2017 r., w godzinach od 10-ej do 13-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2016 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.

INFORMACJA O ZMIANIE WYTYCZNYCH POPŻ PODPROGRAM 2016

Styczeń 4, 2017
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku ze zmianą wytycznych IZ (MRPiPS) obowiązujących od 01.01.2017r. informujemy, że Pomoc Żywnościowa (w formie paczek lub posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016 może być przyznawana dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria POPŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ( w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi ) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Informujemy również, że od 2017r. do Programu dodano nowe produkty: ser podpuszczkowy dojrzewający, szynkę wieprzową oraz pasztet wieprzowy.