Aktualne informacje
Styczeń 15, 2015

Pobierz informację nt. – Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem –  pobierz

Baza danych podmiotów wspierających osoby i rodziny uwikłane w przemoc w województwie pomorskim na 2020 r.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne

Rejestr jedn. specjalistycznego poradnictwa

 Rejestr – schronienie dla os. bezdomnych

Osoby nadzorujące lub koordynujące działania służb na terenie województwa

Podmioty wsparcia