Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”
Luty 17, 2017

 

 

 

 

W grudniu rozpoczęła się kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, realizowana przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poświęcona bezpieczeństwu i aktywności osób starszych.

Filary kampanii:

  • Bezpieczeństwo – dążenie do ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, takich jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc, dyskryminacja ze względu na wiek. Celem kampanii jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych;
  • Aktywność – szeroko rozumiana: zawodowa, społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia uczestnictwa osób starych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

 

Z założeniami kampanii BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

 

Poniżej załączone są, możliwe do przeglądania i pobrania, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej materiały dotyczące kampanii:

  1. Film – „Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz
  2. Ulotka – „Jak wybrać bezpieczna placówkę całodobowej opieki” pobierz
  3. Informator – „Założenia kampanii Bezpieczny i Aktywny Senior” pobierz