W dniu 7 grudnia 2016 r. w Gimnazjum w Sławęcinie odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Chojnice „Musisz wiedzieć, by każdemu powiedzieć o swej małej Ojczyźnie” adresowany do gimnazjalistów. Do konkursu zgłosiły się wszystkie gimnazja z gminy Chojnice: Gimnazjum w Swornegaciach, Nowej Cerkwi, Charzykowach, Pawłowie, Silnie i Sławęcinie.
Konkurs został zorganizowany przez p. Annę Gorzyńską i p. Arletę Bartos.
Początek magicznej wyprawy po niezwykłych zakątkach naszej gminy rozpoczął się od prezentacji multimedialnej wybranego sołectwa z gminy Chojnice. Następny etap to test  sprawdzający wiedzę na temat regionu. Przygotowanie pytań i testu przypadło p. Arlecie Bartos, a ich późniejsza ocena jury w składzie: Radny Rady Gminy w Chojnicach                   p. Kazimierz Sikora, p. Piotr Stanke z-ca Wójta Gminy Chojnice, p. Mariusz Grzempa- kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego, p. Stanisław Piesik: przedstawiciel Lokalnej Grupy Rybackiej „Mòrénka” i Sandry Brdy, p. Bernadeta Zimnicka- dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.
Kolejne konkurencje wywołały dużo uśmiechu na twarzach jury i gimnazjalistów, a w szczególności podczas kalamburów na temat najważniejszych obiektów, postaci, atrakcji turystycznych, wydarzeń z gminy Chojnice.

Jury podsumowało konkurencje konkursowe i wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji:
I miejsce –Gimnazjum w Swornegaciach, (opiekun pan Ryszard Kontek)
II miejsce – Gimnazjum w Charzykowach, (opiekun pani Małgorzata Janikowska)
III miejsce –Gimnazjum w Nowej Cerkwi (opiekun pani Michalina Hohmann- Jelińska) i Gimnazjum w Sławęcinie (opiekun pani Czesława Stasiek).

Wszystkich uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za dostarczenie wrażeń podczas zwiedzania uroków naszej gminy. Po raz kolejny gimnazjaliści z gminy Chojnice dowiedli, że słowa poety Tadeusza Różewicza ,,Oblicza Ojczyzny” są inspiracją dla uczniów i ich nauczycieli do poszukiwania piękna w najbliższej okolicy, naszej małej ojczyźnie.  Gimnazjaliści z pasją odkrywali przed uczestnikami sekrety przeszłości, ciekawe miejsca, wciąż tętniące życiem tradycje naszej gminy Chojnice.
Dyrekcja Gimnazjum w Sławęcinie, organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania dla sponsorów III Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Chojnice „Musisz wiedzieć, by każdemu powiedzieć o swej małej Ojczyźnie” za ufundowanie atrakcyjnych nagród dla uczestników, a do podziękowań dołącza się grono uśmiechniętych gimnazjalistów z Gminy Chojnice

  1. Wójt Gminy Chojnice
  2. Zaborski Park Krajobrazowy
  3. Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa  Rybacka „MÒRÉNKA”
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa  Działania  Sandry Brdy
  5. Park Narodowy “Bory Tucholskie”
  6. Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.

Katarzyna Kerpert