Stawy gminne dla wszystkich
Grudzień 11, 2014

Rada Sołecka Sołectwa Klosnowo

Rada Sołecka Sołectwa Zbeniny

W związku z docierającymi do mnie informacjami dotyczącymi stosowania „nowych” zasad połowu ryb w stawach gminnych w Zbeninach uprzejmie informuję, że wszyscy mieszkańcy gminy Chojnice (18 tysięcy) mają takie same prawa i możliwości połowu tam ryb. Podobnie jak w pozostałych zbiornikach wodnych znajdujących się w poszczególnych miejscowościach naszej gminy a będących własnością komunalną. Pragnę zauważyć, że Gmina Chojnice nie wydzierżawia swych zbiorników wodnych osobom prywatnym traktując je i ich otoczenie jako doskonałe miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich naszych mieszkańców jak i naszych gości. Poprzez takie działanie stwarzamy naszym wszystkim mieszkańcom możliwość korzystania ze wszystkich zasobów wodnych będących w naszej gestii. Oczywiście korzystanie z naszych zbiorników wodnych podlega pewnym regulacjom prawnym ustalanym za zgodą Urzędu Gminy przez poszczególne Samorządy Wiejskie lub za Ich zgodą poprzez działające w sołectwach koła wędkarskie. Regulacje te najczęściej dotyczą zasad połowu ryb oraz wysokość opłaty na coroczne zarybianie poszczególnych stawów.

Zasady, regulacje prawne, regulaminy ustalane dla określonego zbiornika wodnego w danym sołectwie nie mogą być inne dla mieszkańców tego sołectwa a inne dla pozostałych mieszkańców naszej gminy. A to oznacza, że mieszkańcy sołectwa Klosnowo ma takie same prawa i możliwości korzystania ze stawów gminnych w Zbeninach jak mieszkańcy tej miejscowości.

Reasumując, wszyscy stanowimy JEDNĄ GMINNĄ RODZINĘ, WSZYSCY TWORZYMY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – GMINĘ CHOJNICE.

Zbigniew Szczepański

Wójt Gminy Chojnice