POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Marzec 17, 2015

Informujemy, że Gmina Chojnice jest partnerem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”. Projekt ten jest partnerskim projektem Powiatu Chojnickiego, Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Człuchów, Gminy Miejskiej Człuchów, Gminy Brusy oraz Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach. w którym Partnerem Wiodącym jest powiat Chojnicach. Polega on na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanej do realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, które obejmować będzie przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynkach i w obiektach użyteczności publicznej, a także wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie systemów fotowoltaicznych i wiatrowych, produkujących energię elektryczną. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisane jest do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnic – Człuchów. Zadaniem Gminy Chojnice jest opracowanie dokumentacji projektowych dla 7 obiektów oświatowych i 3 OSP.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.