Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę – pelet w budynku Zespołu Szkół w Silnie.

1Gmina Chojnice zrealizowała zadanie pn.: „Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę – pelet w budynku Zespołu Szkół w Silnie” Przyniosło ono przede wszystkim efekt w postaci obniżonej emisji do powietrza szkodliwych pyłów i gazów. Uczynione zmiany w znaczący sposób obniżyły również obecne koszty ogrzewania budynków szkolnych przy jednoczesnym podniesieniu wydajności.

Dotychczas źródłem ciepła ogrzewania obiektów Zespołu Szkół i przygotowania ciepłej wody była kotłownia olejowa, zlokalizowana w pomieszczeniu piwnicznym budynku głównego. W kotłowni znajdowały się 2 kotły grzewcze olejowe stalowe firmy Viessmann o mocy pierwszy130 kW i drugi 100 kW , wyprodukowane w1998 r. W pomieszczeniu przy kotłowni zamontowane były też podgrzewacze cwu.

W ramach tego zadania zaprojektowano kotłownię na biomasę (pelet) o łącznej mocy 200kW. Kotłownia dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Wg wielu materiałów źródłowych 2,1 kg peletu zastępuje 1 litr oleju opałowego. W ostatnich latach w Zespole Szkół w Silnie zużycie oleju opałowego wynosiło ok 26 000 l /r. Przy cenie 3,75 zł /l stanowi to wartość 97 500,00 zł. W przypadku peletu przy współczynniku 2,1 byłoby to 54 600 kg /przy cenie 620 zł netto za tonę = 0,62 zł /kg / za kwotę 33 852,00 zł netto = 41 638,00. zł brutto. Oszczędność wynosić będzie ok 57 % . Przyjmując oszczędność na poziomie 50 % można liczyć na redukcję kosztów opału o ok 48 700,00 zł /rok. Można zatem zauważyć, że obok efektu ekologicznego udało się uzyskać widoczny efekt ekonomiczny.

Przedmiotowe zadanie wpisuje się w politykę ekologiczną gminy, która zakłada stopniowe wprowadzenie niskoemisyjnych źródeł ogrzewania dla szkół na terenie naszej gminy. Ogrzewanie oparte na paliwie niskoemisyjnym funkcjonuje już w Zespole Szkół w Swornegaciach (dofinansowano w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku) oraz w Zespole Szkól w Charzykowach ogrzewanie gazowe. Pozostałe jednostki oświatowe ogrzewane są ekogroszkiem (5 szkół), miałem (2 szkoły) i olejem opałowym (2 szkoły w tym jeszcze do niedawna ZS w Silnie).

FINANSOWANIE:
Wartość zadania 174 546,00 zł

Pożyczka z WFOSiGW 127 600,00 zł