Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice
Styczeń 15, 2015

OFERTA PROFILAKTYCZNA NA ROK SZKOLNY 2018/19 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA

UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W RODZINIE

Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice

ul. Strzelecka 31a w Chojnicach

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

NAZWA – DLA KOGO

PROWADZĄCY

PRZEDMIOT ZAJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

9.00 – 12.00

Osoby z rodzin z problemem przemocy

mgr Adam Modrzejewski

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

CZWARTEK

16.00 – 18.00

Warsztaty Wspierająco – Edukacyjne

dla Dorosłych

mgr Nina Neja – Pyr

mgr Kamila Kujawska

Wsparcie i edukacja w zakresie uzależnienia, współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

CZWARTEK

16.00 – 18.00

Zajęcia Opiekuńczo – Rozwojowe

dla Dzieci

mgr Jolanta Wilk

mgr Lucyna Narloch

Uczenie dzieci prawidłowej komunikacji, rozpoznawania uczuć, wyrażania emocji i rozwiązywania konfliktów.

Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice

ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach tel. 52 397 21 29 wew. 337

ZAPRASZA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

8.00 – 14.00

Punkt Konsultacyjny – poradnictwo w indywidualnych przypadkach.

mgr Lucyna Narloch

mgr Adam Modrzejewski

Przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu.

Adam Modrzejewski