Szkolenia i staże dla osób bez pracy – spotkanie już 22 marca
Marzec 15, 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach zaprasza osoby w wieku powyżej 30 r.ż., pozostające bez zatrudnienia na spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu „Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie”, które odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy, przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach (III piętro).

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach, w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz o bieżących spotkaniach będą się pojawiać na stronie www.aktywizacja.lgrmorenka.pl (w aktualnościach), jak również na facebooku https://www.facebook.com/Aktywizacja-zawodowa-LGR-Morenka-1766484073616342/, a także na niniejszej stronie internetowej.