czwartek, 17 grudzień 2020 12:55

Informacja nt podpisanych umów

W dniu 10.12.2020 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach została podpisana umowa z firmą Usługi  Ogólnobudowlane Marbruk Marcin Kwiatkowski, dotycząca zadań pn.

Remont dróg osiedlowych ul. Sportowej i Gimnazjalnej w m. Charzykowy”.

 

koszt: 126 598,98 zł

termin wykonania: do 50 dni od przekazania placu budowy

Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

-warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/30 o gr. warstwy 8 cm;

-warstwy podbudowy z kruszywa betonowego 0-63 mm, gr 15cm;

-wykonaniu warstwy odsączającej o gr. 10 cm;

-wykonaniu korytowania, profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża

- regulacji elementów infrastruktury podziemnej

Podstawowe parametry techniczne:

  • długość: 430 mb

  • szerokość jezdni – 5,0 m, szerokość zwrotki: 12,50 m

  • spadek poprzeczny jezdni – dwustronny, 3 %

  • powierzchnia : 2 410 m2

 

Remont 0,582 km drogi wewnętrznej w m. Nowy Dwór”.

koszt: 156 315,78 zł

termin wykonania: do 50 dni od przekazania placu budowy

Wyżej wymieniona inwestycja polega na wykonaniu:

-warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/30 o gr. warstwy 10 cm;

-warstwy podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2, gr 30cm;

-wykonaniu warstwy odsączającej o gr. 10 cm;

-wykonaniu korytowania, profilowania koryta wraz z zagęszczeniem podłoża

- wykonaniu poboczy gruntowych

- wykonaniu geodezyjnego wytyczenia pasa drogowego

Podstawowe parametry techniczne:

  • długość: 582 mb

  • szerokość jezdni – 4,0 m,

  • spadek poprzeczny jezdni – jednostronny, 3 %

  • powierzchnia :2360 m2

DSCN0922

DSCN0923

DSCN0924

Wyświetlony 201 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 17 grudzień 2020 13:06