Inicjatywa lokalna

piątek, 06 maj 2022
  L.p.Nazwa podmiotu wnioskującego / imiona i nazwiska wnioskodawcówInicjatywa lokalna/nazwa zadaniaWartość całkowita zadaniaWnioskowane dofinansowaniePrzyznane dofinansowanie 1 MIESZKAŃCY SOŁECTWA CIECHOCIN SKANSEN ROLNICZY WIATA WSPOMNIEŃ, ŁAWECZKI, ŻURAW STUDZIENNY 29 300,00 16 200,00 15 000,00 2 MIESZKAŃCY SOŁECTWA LICHNOWY MIEJSCE POSTOJU ROWERÓW, WIATA, STÓŁ, TABLICA PLANU LICHNÓW (ul. Główna) 19 800,00 12 300,00 10 000,00 3 MIESZKAŃCY WSI GRANOWO BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ 28 250,00 21 800,00 18 000,00 4 OGORZELINY- GRUPA INICJATYWNA (10 OSÓB) PLAC ZABAW W OGORZELINACH (wymiana) 25 884,00 17 000,00 15 000,00 5 MIESZKAŃCY WSI NOWA CERKIEW ZAKUP DEFIBRYLATORA WRAZ Z MONTAŻEM PRZED SZKOŁĄ 1 PRZYCHODNIĄ W NOWEJ CERKWI…

4 maja - Dzień Strażaka

środa, 04 maj 2022

Wręczenie nagród Wójta Gminy Chojnice

czwartek, 28 kwiecień 2022
W dniu 25 kwietnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Chojnice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury  za 2021 rok. Wśród nagrodzonych najwięcej było żeglarzy z Chojnickiego Klubu Żeglarskiego. Statuetki i nagrody finansowe otrzymali: Magdalena Kwaśna, Oliwia Laskowska, Agnieszka Pawłowska, Laura Szulc, Alicja Dampc, Patryk Kosmalski, Franciszek Kosecki, Tadeusz Wiatrowski. Kapituła doceniła również trenerów ChKŻ: Mirosława Laskowskiego, Karola Jączkowskiego i Dariusza Koseckiego. Poza żeglarzami nagrodę w dziedzinie sportu otrzymał wioślarz ze Swornegaci – Adam Chrapkowski. Nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego oraz działalności społecznej otrzymali: Małgorzata…
  Wójt Gminy Chojnice przypomina, że zgodnie z art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o ustaleniu tego numeru. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres m. in. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne oraz służbom ratowniczym. Niespełnienie powyższego obowiązku grozi karą grzywny…
Zgodnie z Zarządzeniem nr 88/2022 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach, ustala się dzień 2 maja 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach. Zarządzenie nr 88/2022  
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. informuje, iż od 25 kwietnia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00.  
Dzisiejsze (20.04) wyborcze Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Pawłówko - Lipienice,  jest następstwem przedwczesnej śmierci Marioli Pażontka Lipińskiej, która przez  11 lat pełniła funkcję sołtysa sołectwa Pawłówko – Lipienice, a w latach 2002-2006 była radną Rady Gminy w Chojnicach. Mieszkańcy zdecydowali, że nowym Sołtysem będzie p. Piotr Pażontka Lipiński, który już w pierwszej turze pokonał 3 innych kandydatów. Serdecznie gratulujemy Panu Sołtysowi i życzymy owocnej pracy na rzecz Małej Ojczyzny.
W dniu 21.04.2022r. Wójt Gminy Chojnice w imieniu Społeczności Gminy Chojnice i swoim własnym przekazał serdeczne podziękowania Dyrektorowi Rejonu Dystrybucji Chojnice ENEA Operator Sp. z o.o. (Pan Mariusz Pliszka) oraz firmie GawinSteel (Pan Bartosz Gawin) za otwartą postawę proekologiczną i bezinteresowną pomoc w budowie platform pod gniazda bociana białego w sołectwie Lichnowy. Firmę GawinSteel w dniu dzisiejszym reprezentował technolog - Pan Wojciech Bedke.
Strona 1 z 174