Szanty 2014 – podsumowanie

poniedziałek, 11 sierpień 2014
Za nami największa, letnia impreza kulturalna tj. Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach, którą od 15 lat realizuje załoga naszego Ośrodka .Wydawać by się mogło, że po tylu latach wszystko w organizacji takiej imprezy powinno być oczywiste i przewidywalne, ale jak zapewne się domyślacie –tak oczywiście nie jest. Rokrocznie staramy się zaskoczyć Was Widzów, czymś nowym. Mamy nadzieję, że w tym roku także się nam to udało. Niespodzianką zawsze są „konkursowicze”, którzy także i w tym roku dodali kolorytu występom swoim starszych i doświadczonych na scenach Kolegom. Nieprzewidywalny jest także scenariusz na żywo modyfikowany przez sympatycznych Prowadzących, którzy przez wszystkie dni…
NAJWAŻNIEJSZE PLANOWANE INWESTYCJE NA TERENIE NASZEJ GMINY W 2014 ROKU I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w miejscowościach Charzykowy, Stary Młyn, Funka i Bachorze. Łączna wartość projektu – 35 mln zł 1. Modernizacja oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Charzykowach. Etap I – 20 mln zł Źródło finansowania: środki unijne z Krajowego Programu „Infrastruktura i Środowisko” – 17 mln zł (85% wartości zadania) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 3 mln zł (15%) Termin realizacji: do 30 czerwca 2015 roku. Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach Sp. z o.o. w…
STOISKA HANDLOWE – SZARŻA POD KROJANTAMI 07 WRZEŚNIA 2014 ROKU Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe podczas imprez towarzyszących obchodom 75 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 07.09.2014 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt w tut. Urzędzie Gminy. 1. Zgłoszenie powinno zawierać: Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy). Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży. Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość, szerokość) 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29.08.2014 roku. 2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia będzie decydować kolejność zgłoszeń. 3. Dokumentem…
TRANSMISJA NA ŻYWO Z FESTIWALU NA WWW.CHOJNICE.TV  
Najważniejsze wyzwania dla samorządu Gminy Chojnice na najbliższe lata I. Budowa dróg lokalnych i osiedlowych na terenie gminy. a) ze środków unijnych w ramach kontraktu Człuchowsko – Chojnickiego Obszaru Funkcjonalnego z Zarządem Województwa Pomorskiego (obszar obejmujący miasto Człuchów i Chojnice oraz gminy wiejskie Człuchów i Chojnice) b) ze środków unijnych w ramach postępowań konkursowych. c) ze środków gminnych w ramach funkcjonującego „Programu budowy dróg lokalnych na terenie gminy Chojnice” Już dzisiaj kilka naszych Sołectw jest zainteresowana budową dróg na swym terenie poprzez przeznaczanie i kumulowanie części swych pieniędzy przez kolejne lata na ten cel. Realizacja wszystkich wniosków naszych Sołectw nie…
Zespół Szkół w Swornegaciach kontynuuje współpracę z niemieckimi przyjaciółmi od 2011 roku. Już po raz trzeci w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży między zaprzyjaźnionymi miejscowościami uczniowie z Zespołu Szkół w Swornegaciach spotkali się na letnim wypoczynku z dziećmi i młodzieżą z niemieckiego miasta Grabow na terenie Niemiec. (oraz 3-krotny udział w Spartakiadzie Sportowej Dzieci i Młodzieży w Ludwigslust). Na zaproszenie niemieckich przyjaciół 17 osobowa grupa młodzieży i 2 wychowawczynie naszej szkoły wyjechały (termin pobytu 14.07-23.07.2014r.) na letni wypoczynek do Ośrodka Wypoczynkowo - Rekreacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Parku Krajobrazowym Grünheide niedaleko miasta Auerbach Vogtland. Ten ośrodek wypoczynkowy położony…

Karta Dużej Rodziny

piątek, 25 lipiec 2014
Komunikat w sprawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Od 1 stycznia 2015 r. sprawy związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zostały przekazane do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach – zwanego dalej GOPS, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice, parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach. Karta Dużej Rodziny przysługuje - niezależnie od dochodów - rodzinom posiadającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w tym: rodzicom ( także: małżonkom rodzica, rodzicom zastępczym i/lub osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka ) - dożywotnio, dzieciom/młodzieży - do ukończenia 18. roku życia, dzieciom/młodzieży od 18. roku życia do 25. roku życia - odpowiednio…
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko pracy podinspektor ds. administracyjnych i zamówień publicznych: Ogloszenie nabor na stanowisko urzednicze wniosek o o przyznanie Karty Duzej Rodziny Wzor oswiadczen kandydata zal. nr 2