W dniu 04.11.2021 roku została podpisana umowa w postępowaniu na budowę dróg w obrębie ul. Ogrody w miejscowości Charzykowy. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Ad-Bet Sp. z o.o. z siedzibą w Chojniczkach. Wykonawca zaoferował 84 miesięczny okres gwarancji oraz cenę wykonania w wysokości 914.259,00 zł. Zamówienie to obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego wraz z umocnieniem skarp z płyt betonowych ażurowych. Długość odcinków objętych postępowaniem wynosi łącznie 998,77 mb. Termin realizacji zadania to 30 kwietnia…

Informacja

czwartek, 04 listopad 2021
  Szanowni Państwo,   W związku z powrotem do bezpośredniego odczytywania wodomierzy przez naszych pracowników, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach informuje o możliwości podawania stanów wodomierzy pod nr 52 396 37 35 lub przez eBOK https://www.ebok.wodkan.pl/Chojnice/ bądź przez formularz: https://gzgkchojnice.pl/podaj-stan-licznika. Można też podawać stany liczników bezpośrednio inkasentom poprzez SMS. Oto najbliższe terminy fakturowania:   Odczyty - Tomasz Majkowski, tel. kom. 509 575 187 1. Nowe Ostrowite (podliczniki) termin do 03.11.2021 2. Chojnaty ogrodowe termin do 03.11.2021 3. Ciechocin (podliczniki) termin do 08.11.2021 4. Jeziorki termin do 10.11.2021 5. Krojanty termin do 15.11.2021 6. Lichnowy termin do 22.11.2021 7. Ostrowite…

WAŻNY KOMUNIKAT - NOWY DOWÓD OSOBISTY

piątek, 29 październik 2021
KOMUNIKAT Informujemy, iż nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego wydawane będą po dniu 7 listopada 2021 roku.   UWAGA! W dniu 5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodem osobistym będzie można załatwić w urzędzie tylko do godziny 12.00. Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia nowych dowodów osobistych z dodatkową cechą biometryczną (odciskami palców).
Od lipca 2021 roku Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami organizuje cykliczne spotkania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców Gminy Chojnice na terenie zainteresowanego sołectwa. Spotkania dotyczą m.in. nowych obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości lub zarządcy budynku w zakresie ochrony powietrza oraz możliwych formach dofinansowania. Podczas spotkań można dowiedzieć się kto i w jaki sposób może złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Jakie należy spełnić kryteria, aby uzyskać środki na sfinansowanie zadania w zakresie wymiany starego, nie ekologicznego źródła ciepła, stolarki okiennej lub drzwiowej, ocieplenia budynku oraz zakupu paneli fotowoltaicznych. Urzędnicy udzielają również informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz…
Plakat - Pobierz plik PDF Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. Więcej informacji spis.gov.pl
Miło nam poinformować, że nasz wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap I" został wybrany do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach. Z uwagi na konieczność likwidacji kilku stacji wodociągowych będących w złym stanie technicznym, przewidziana jest kompleksowa modernizacja ujęcia w Ogorzelinach i objęcie zasilaniem rejonu kilku ujęć przeznaczonych do likwidacji. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej do sieci oraz zwiększenie wydajności zapewniając dostawę wody w odpowiedniej ilości i wymaganym ciśnieniu. Obecnie istniejące stacje wodociągowe…
W dniu 23 października (sobota) na terenie gminy Chojnice odbyła się akcja pod nazwą „Sadzimy dla pszczół w gminie Chojnice” (zakładanie parków – remiz dla pszczół i ptaków), która polegała na nasadzeniu miododajnych drzew i krzewów na terenie miejscowości: Topole, Nowa Cerkiew, Silno – Burdychowo oraz Gockowice. Łącznie posadzono: 130 szt. drzew z gatunków: lipa, klon zwyczajny, robinia akacjowa, jabłoń, grusza, 190 szt. drzew niskich i krzewów wysokich z gatunków: amorfa (indygowiec), leszczyna, wierzba iwa, wierzba sachalińska (smocza), wiśnia wonna, klon tatarski oraz 910 szt. krzewów niskich z gatunków śnieguliczka i mydleniec. Wójt Gminy Chojnice serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w…
Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert     Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja turnieju piłki nożnej halowej o puchar Wójta Gminy Chojnice oraz udział w turniejach piłki nożnej halowej zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice…