Kalendarz imprez 2021

wtorek, 20 lipiec 2021
piątek, 16 lipiec 2021
Przekierowanie na stronę: https://chojnice.naszemiasto.pl/szczepimy-gmine-chojnice/ar/c14-8368326?hash_podglad=ee23749f7d522d359719ce72630cf3b1 lub kliknij na obrazek     Przekierowanie na stronę: https://www.gov.pl/web/szczepimysie lub kliknij na obrazek
Regulamin Konarzyńskich Targów Rolno-Przemysłowych i Wystawy Koni Zimnokrwistych 2021 r. - pobierz plik PDF Karta zgłoszenia - pobierz plik PDF  
W sobotę 10.07.2021 r. w Sławęcinie  uroczyście otwarto i poświęcono ulicę Pszczelną, która została utwardzona. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię ulicy Pszczelnej o dł. 366 mb i szer. 5,0 m m z kostki betonowej dwuteowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa gr 20 cm i stabilizacji grunto-cementem gr. 15 cm. Wzdłuż ulicy wybudowano chodnik o szerokości 2,0 m. W celu odwodnienia ulicy wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 274 mb i 13 szt. wpustów ulicznych. Zadanie było realizowane przez Firmę Brandbud Wiesława Hildebrandt z Krojant za kwotę ponad 530 000,00 zł. Następnie pod remizą nastąpiło przekazanie…
  Rolnicy, jeżeli w Waszych gospodarstwach rolnych wystąpiły straty spowodowane przez suszę możecie wnioskować o ich oszacowanie. Dzięki temu możecie otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą (z wyłączeniem szkód w środkach trwałych), producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Do wniosku o oszacowanie szkód, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna przedstawiająca ich zakres.…
W dniu 05.07.2021 r.  gminę Chojnice odwiedził Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Poseł Aleksander Mrówczyński, którzy wspólnie z Wójtem Gminy Chojnice Zbigniewem Szczepańskim, Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Kontkiem i Sołtysami otworzyli uroczyście dwie istotne dla Gminy Chojnice inwestycje 1. Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo (tzw. ,,Berlinka", dawna droga krajowa nr 22). Inwestycja była współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma Drogomex Sp. z o. o. z Pruszkowa. Łączna wartość: 6 166 342,63 zł Wkład własny: 3 339…
W poniedziałek 5 lipca br. w Charzykowach przy Remizie OSP odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której przekazany został pojazd ratowniczo - gaśniczy dla naszej jednostki. Początkowo przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego miało nastąpić 16 października 2020 roku. Właściwie wszystko było zapięte na przysłowiowy „ostatni guzik”, jednak ze względu na rozwijającą się w dynamicznym tempie drugą falę pandemii koronawirusa, uroczystość została przełożona na inny, wtedy jeszcze nieokreślony termin. Wśród zaproszonych gości między innymi byli: Aleksander Mikołaj Mrówczyński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Dariusz Drelich - Wojewoda Pomorski, Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice, st. bryg. Tomasz Siemiętowski - Zastępca Komendanta…