Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego dot. "Budowy gazociągu Dworzysko- Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi" - przejdź na stronę BIP

Przyjęto Program Wspólpracy

piątek, 27 listopad 2020
Rada Gminy w Chojnicach na posiedzeniu w dniu 27.11.2020 r. przyjęła Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. ZOBACZ: http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=519  

OSTATNIE DNI SPISU ROLNEGO!!!

piątek, 27 listopad 2020
Zostało już tylko kilka dni do końca spisu! Rolnicy - nie zwlekajcie. Spisać się można na http://spisrolny.gov.pl, telefonicznie 22 279 99 99 lub podczas wywiadu z rachmistrzem. #LiczySięRolnictwo
W dniu dzisiejszym podpisano umowę na budowę drogi gminnej ul. Podgórnej w Swornegaciach. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej (ul. Podgórnej), która otrzyma nową nawierzchnię z kostki betonowej, odwodnienie i oświetlenie. Przebudowany zostanie również zjazd z drogi wojewódzkiej nr 236.Całkowita długość budowanego odcinka wynosi 720 m. Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości jezdni 5,5m oraz szerokości opasek od 0,75 m do 1,5 m. Wzdłuż ciągu zlokalizowano wyniesione skrzyżowania pełniące funkcję progów spowalniających o nawierzchni w kolorze kontrastowym do koloru jezdni.W ramach inwestycji wykonane zostanie poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szerokości minimum 7,0 m.Ponadto, na całym zakresie ulicy Podgórnej, wprowadzona…
PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2021 ROK   Zgodnie z Zarządzeniem nr F/208/2020 Wójta Gminy Chojnice  z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Chojnice na 2021 rok w projekcie budżetu gminy na kolejny rok zaplanowano:                                   DOCHODY w wysokości 98.926.841,- zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie – 93.636.841,- zł 2) dochody majątkowe w kwocie – 5.290.000,- zł WYDATKI w wysokości 147.882.841,- zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie – 100.997.877,- zł 2) wydatki majątkowe w kwocie – 46.884.964,- zł DEFICYT BUDŻETU w wysokości 48.956.000,- zł. WOLNE ŚRODKI, o których mowa w art. 217…
  Wysoka gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub smaku – to objawy, które powinny skłonić Cię do działania. Najważniejsza jest samoizolacja i telefon do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Od jego decyzji zależy dalsze postępowanie. Jeśli obserwujesz u siebie: wysoką gorączkę, kaszel, duszności, utratę węchu lub smaku, a także bóle mięśni i głowy, biegunkę, wysypkę- przede wszystkim odizoluj się od innych osób i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Tu znajdziesz rejestr placówek POZ- https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ. Lekarz zdecyduje o ewentualnym skierowaniu na test. Otrzymasz również informację o dalszej formie leczenia. Listę miejsc, gdzie możesz zrobić test, sprawdzisz na www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran.Skierowanie na test = kwarantannaPo skierowaniu…

XX Sesja Rady Gminy w Chojnicach

sobota, 21 listopad 2020
Informuję o XX Sesji Rady Gminy w Chojnicach VIII Kadencji, która odbędzie się 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala konferencyjna nr 41. W związku z panującą pandemią COVID-19 w sesji Rady Gminy w Chojnicach oprócz radnych, uczestniczyć będzie jedynie wójt, radca prawny, oraz osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu obrad. Sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Materiały dostępne są na stronie: http://www.bip.gminachojnice.com.pl/?cid=79   /-/ mgr Ryszard Kontek Przewodniczący Rady   Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://gminachojnice.sesja.pl/