Projekt ,,Zielone Mleko"

środa, 23 czerwiec 2021
W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac na projektem. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy operacyjnej na rzecz innowacji EPI, do której należy: Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek oraz przedstawiciele 7 gospodarstw rolnych.Celem działania konsorcjum utworzonego przez  Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy jest opracowanie innowacyjnego modelu produkcji mleka i serów dojrzewających o podwyższonych walorach odżywczych, wyższej w porównaniu z konwencjonalną produkcją zawartością witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i betakarotenu oraz korzystniejszym stosunkiem kwasów tłuszczowych nasyconych do nienasyconych.  Realizacja operacji umożliwi opracowanie nowego modelu wykorzystania…

Informacja o kąpieliskach

środa, 23 czerwiec 2021
Wójt gminy Chojnice informuje, iż na podstawie Uwały NR XXIV/415/2021 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Chojnice w roku 2021 uchwalonej w dniu 20 maja 2021 roku przez Radę Gminy w Chojnicach opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 21 czerwca 2021 roku pod pozycją 2352 na terenie gminy Chojnice będą utworzone następujące kąpieliska: w miejscowości Charzykowy nad Jeziorem Charzykowskim; w miejscowości Małe Swornegacie nad Jeziorem Charzykowskim; w miejscowości Swornegacie nad Jeziorem Karsińskim.   Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowe kąpieliska będą czynne w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia roku 2021 od godziny 11.00 do godziny 18.00.    Każda osoba znajdująca…

XXV sesja Rady Gminy w Chojnicach

piątek, 18 czerwiec 2021
Szanowni Państwo!   Informuję o XXV Sesji Rady Gminy w Chojnicach VIII Kadencji, która odbędzie się  28 czerwca 2021  r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach - sala konferencyjna nr 41   W związku z panującą pandemią COVID-19  sesja Rady Gminy w Chojnicach odbywać się będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym i zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządu   http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=79   /-/ mgr Ryszard Kontek Przewodniczący Rady   Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod linkiem: https;//gminachojnice.sesja.pl

Jak przetrwać upały

czwartek, 17 czerwiec 2021
INFORMACJA Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. informuje, że ze względu na duże zainteresowanie dostarczaniem odpadów do PSZOK, punkt będzie czynny od poniedziałku do soboty. Wyżej wymieniona zmiana będzie obowiązywała od dnia 21.06.2021 r. do  17.07.2021 r. Jednocześnie informujemy, iż nadal będzie obowiązywać konieczność zapisywania się osób na poszczególne dni i godziny w celu dostarczenia odpadów do PSZOK- przez mieszkańców. Po 17.07.2021 r. punkt PSZOK będzie czynny jak dotychczas, czyli we wtorek, czwartek i sobotę z uwagi na rozpoczynające się prace budowlane dotyczące rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór.

"Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

czwartek, 17 czerwiec 2021
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach informuje o wznowieniu przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego naborów wniosków w Programie "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o blisko 10 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie aż 6 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej? studenci ostatniego roku, poszukujący pracy absolwenci, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu…
WAŻNY KOMUNIKAT Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice W związku uchwaleniem przez Radę Gminy w Chojnicach w dniu 20 maja 2021 roku Uwały NR XXIV/418/2021 w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 10.06.2021 roku pod pozycją 2144, Wójt Gminy Chojnice informuje o najważniejszych zmianach w przedmiotowej uchwale dotyczących: KOMPOSTOWANIA ODPADÓW  Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy skorzystali z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, nie otrzymają pojemnika na bioodpady oraz nie będą mogli…

Kolejne inwestycje gminne z dofinansowaniem

poniedziałek, 14 czerwiec 2021
Miło nam poinformować, że nasze dwa wnioski o dofinansowanie, złożone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, zostały wybrane do dofinansowania. Dobre wieści dotyczą Silna i Nowego Ostrowitego, ponieważ w tych miejscowościach będą realizowane inwestycje. W Nowym Ostrowitem przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na park (m.in. nasadzenia roślin, wiata z przyłączem energetycznym) wraz z budową zatoki autobusowej z nawrotką. Powstanie ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i aktywizacji mieszkańców, miejsce do spotkań i zabaw.Inwestycja podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni, przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców do atrakcyjnych…