Ogłoszenie konkursu na EKO-POSESĘ POWIATU CHOJNICKIEGO W trosce o poprawę jakości powietrza naszego miasta i regionu oraz w obawie o coraz to większą i bezpodstawną naszym zdaniem wycinkę drzew, Chojnicki Alarm dla Klimatu postanowił podjąć szereg działań edukacyjnych i motywujących społeczność powiatu chojnickiego do większej dbałości o przyrodę. Wraz z wieloma znawcami tematu m.in. zasłużonymi ekologami i nauczycielami opracowaliśmy konkurs dzięki któremu, taką mamy nadzieję, wielu z Was postanowi w najbliższej przyszłości zadbać o naturalność przyrody, bioróżnorodność gatunków i proekologicznych rozwiązań na swojej posesji.  Konkurs na EKO-POSESJE powiatu chojnickiego pozwoli nam nie tylko wyróżnić takie posesje ale i…
Termin uiszczenia wyliczonej powyżej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr VIII/135/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3469), upływa: Opłata za okres rozliczeniowy Termin płatności opłaty styczeń-luty do 15 marca danego roku marzec-kwiecień do 15 maja danego roku maj-czerwiec do 15 lipca danego roku lipiec-sierpień do 15 września danego roku wrzesień-październik do 15 listopada danego roku listopad-grudzień do 15 grudnia danego roku

PAN INSPEKTOR ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ

poniedziałek, 15 marzec 2021
Dzień 28 lutego br. był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach dla Pana Zdzisława Ziemińskiego, który zatrudniony był na stanowisku Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej. Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wraz ze współpracownikami wręczył Panu Zdzisławowi podziękowanie za ponad 24 lata pracy w Gminie Chojnice. Przypomnijmy, że pan Zdzisław zanim przeszedł do urzędu pracował w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach - ponad 12 lat. Łącznie Pan Inspektor przepracował ponad 40 lat, po których nadszedł w końcu ten upragniony dzień emerytury. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wieloletnią współpracę, zaangażowanie, pomoc w rozwiązywaniu problemów…
Urząd Gminy w Chojnicach otrzymał, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Chojnicach, 76 tys. sztuk maseczek medycznych trójwarstwowych dla mieszkańców gminy. Koronawirus atakuje trzecią, najgroźniejszą do tej pory falą. W związku z tym, po raz kolejny wprowadza się lockdown, który tym razem obowiązuje regionalnie, tylko w województwach, w których notowana jest wysoka liczba zachorowań w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Już w sobotę 13 marca 2021 sytuacja ta dotknie woj. pomorskie, tym samym naszą gminę. W związku z tym rząd podjął decyzję, że przekaże do zamykanych regionów miliony jednorazowych maseczek, skuteczniejszych w powstrzymywaniu koronawirusa niż dzianinowe wielorazowego użytku. W tym celu…
Przeterminowane leki mieszkańcy Gminy Chojnice mogą przekazywać do pojemników ustawionych w przychodniach wiejskich lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze. Punkty odbioru przeterminowanych leków: 1) Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Ogorzeliny, ul. Sławęcińska 1b, 89-620 Chojnice; 2) Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Silno, ul. Główna 49, 89-620 Chojnice; 3) Filia Wiejski Ośrodek Zdrowia Charzykowy, ul. Długa 54, 89-606 Charzykowy; 4) Filia Punkt Lekarski Lichnowy, ul. Główna 1, 89-620 Chojnice; 5) Filia Punkt Lekarski Nowa Cerkiew, ul. Szkolna 11, 89-620 Chojnice; 6) Filia Punkt Lekarski Swornegacie, ul. Szkolna 11B, 89-608 Swornegacie.

Życzenia

czwartek, 11 marzec 2021
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:  Pani Barbara Kempińska, zam. Chojnice Uzasadnienie dokonanego wyboru:      Pani Barbara Kempińska osiągnęła najwyższy wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zdaniem członków Komisji Pani Barbara Kempińska wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz zadań wykonywanych na ww. stanowisku, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.      Ponadto dotychczasowe doświadczenie  zawodowe  oraz zaprezentowana wiedza merytoryczna wskazują, że zakres zadań przewidziany do realizacji na ww. stanowisku będzie wykonywany…
Wyniki konkursów - kliknij TUTAJ.