UWAGA!!! NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY     Nowe zasady obowiązujące od 15 października 2021 r.   Szanowni Państwo, Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach ogłoszonego konkursu istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających naukę zdalną.   KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU! JEŚLI: jesteś mieszkańcem gminy Chojnice; jesteś uczniem szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej; Twoi krewni (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) pracowali…

DIAMENTOWA ROCZNICA

sobota, 09 październik 2021
ŚPIEWAJĄCE DIAMENTOWE GODY PAŃSTWA MRÓZ Dnia 7 października br. w Urzędzie Gminy w Chojnicach dostojni jubilaci Państwo Zofia i Stefan  Mróz ze Sławęcina obchodzili piękny jubileusz Diamentowych Godów. Jubilaci już 60 lat dzielą wspólnie troski i radości życia dla dobra założonej rodziny i wychowania dzieci na prawach obywateli naszej ojczyzny. Z tej okazji Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wręczył małżonkom symboliczną „diamentową” statuetkę i życzył Jubilatom wielu lat wspólnego, szczęśliwego życia, zdrowia oraz pociechy z dzieci, wnuków i prawnuków. Zofia Mróz z domu Sala urodziła się 20 maja 1940 roku w Goszczowej w powiecie radomszczańskim. Jej mąż Stefan Mróz przyszedł…
Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice zaprasza na WARSZTATY WSPIERAJĄCO –EDUKACYJNE DLA DOROSŁYCH z opieką nad dziećmi Celem zajęć jest udzielenie wsparcia i edukacja w zakresie uzależnienia, współuzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00 ul. Strzelecka 31a, pok. 3 Chojnice (wejście z lewej strony budynku) tel. 664 928 218 (w godz. 7.00-15.00)

Zebranie Wiejskie w Chojnatach

piątek, 01 październik 2021
                           SOŁTYS  SOŁECTWA  CHOJNATY               ZWOŁUJE  ZEBRANIE  WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW                                  SOŁECTWA  CHOJNATY                      W  DNIU  9 PAŹDZIERNIKA  2021  ROKU                                        O  GODZINIE  15.00                                        NA PLACU ZABAW                                             W  CHOJNATACH Dla  prawomocności  uchwał  zebrania  wiejskiego  niezbędna  jest  obecność  co  najmniej  1/5  uprawnionych  mieszkańców  sołectwa.   W  przypadku  braku  wymaganego  quorum  dla  prawomocności  uchwał  wyznacza się drugi termin zebrania,  tj. 9 października 2021 roku, godz. 15.30.  Proponowany porządek  zebrania: Otwarcie Przyjęcie porządku Wyrażenie opinii Zebrania Wiejskiego w sprawie postawienia masztu telefonii komórkowej sieci Play. Sprawy bieżące sołectwa. Zakończenie  Uczestników zebrania proszę: - o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego (1-1,5 metra) - o…

BUDOWA ULICY POGODNEJ W KLAWKOWIE

środa, 29 wrzesień 2021
W dniu 11.08.2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ul. Pogodnej w Klawkowie – etap I. Inwestycja polega w szczególności na: • budowie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, • budowie zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej.   Termin na wykonanie zadania został wyznaczony do 60 dni od przekazania placu budowy. W dniu 27.08.2021 roku o godz. 12:30 nastąpiło otwarcie ofert.   Najkorzystniejszą ofertą była oferta złożona przez firmę MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO z siedzibą w Chojniczkach przy ulicy Wiejskiej. W dniu 23.09.2021 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy.   Warto…
Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022 Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice…

Gmina Chojnice - Gmina Przyjazna Rowerzystom

poniedziałek, 27 wrzesień 2021

Orlen z podwórka na bieżnię

piątek, 24 wrzesień 2021
W dniu 5 października 2021 r. w godz. od 8:30 do ok 12:15 na stadionie miejskim w Brusach w ramach akcji ,,Orlen z podwórka na bieżnię" przeprowadzone zostaną zawody lekkoatletyczne organizowane przez Fundację Wychowanie przez Sport. Impreza objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Link do zapisów dla szkół: https://dostartu.pl/orlen-z-podworka-na-bieznie-brusy-2021-v6275 Link do regulaminu: https://sportgeneracja.pl/wp-content/uploads/2021/07/regulamin-zPnB-2021.pdf