Dnia 11 czerwca uroczyście otwarto ścieżkę rowerową wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Ciechocin. Inwestycję  finansowała Gmina Chojnice, a prace wykonała firma BRANDBUD Pana Wiesława Hildebrandta. Inwestycja obejmowała wykonanie ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem, rekultywację terenu zielonego, bagrowanie i wykonanie faszynowania stawu, budowę mini boiska do koszykówki, parkingu oraz wiaty i drogi dojazdowej. Oprawę uroczystości zapewniła Pani Sołtys Helena Jessa wraz z mieszkańcami. Dzieci mieszkające w Ciechocinie wraz z Panem Wójtem przecięły wstęgę, a całą inwestycję poświęcił ksiądz Janusz Pawlak z parafii Ostrowite.

50-lecie Małżeństwa - Złote Gody

piątek, 11 czerwiec 2021
Dnia 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Chojnicach dostojni jubilaci Państwo Zofia i Kazimierz Witkowscy z Silna oraz Państwo Zefirena i Ryszard Cieślińscy z Lichnów zostali odznaczeni medalem za wieloletnie pożycie małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia wręczył Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, który życzył Jubilatom wielu lat wspólnego, szczęśliwego życia, zdrowia oraz pociechy z dzieci i wnuków. Tradycją stało się, że władze Gminy wręczyły im również drobne upominki oraz kwiaty. Uroczystość zakończyło symboliczne wzniesienie toastu, wspomnienia Jubilatów oraz pamiątkowe fotografie. Zofia i Kazimierz Witkowscy poznali się w Silnie. Pan Kazimierz był wówczas pracownikiem firmy poszukującej naftę, a pani…
7 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański wraz z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem podpisał umowę na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 239030 G na odcinku od drogi gminnej nr 236040 G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 – Gmina Chojnice otrzyma 1 534 024,00 zł dofinansowania (łączna wartość – 3 068 049 zł); długość przedmiotowego odcinka – 0,99 km.   Fot. Pomorski Urząd Wojewódzki 7 czerwca br. nastąpiło również otwarcie ofert na realizację powyższego zadania (wpłynęło 6 ofert). Najkorzystniejszą ofertę na dzień…
Artykuł, który ukazał się we "Wspólnocie" z dnia 5 czerwca 2021 r. Zapraszamy do lektury.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 64/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach, dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 1 maja 2021 r. Link do pobrania zarządzenia: http://www.bip.gminachojnice.com.pl/index.php?app=zarzadzenia&nid=4279&y=2021&which=W%C3%B3jta+Gminy+Chojnice

Dzwon do kościoła we wiosce Gajić

poniedziałek, 31 maj 2021
W najbliższych dniach przekażemy dzwon o imieniu Jan Paweł II do małego kościoła we wiosce Gajić w Chorwacji.  Jest to efekt wielu lat współpracy z bliźniaczą gminą Beli Manastir. Zawiązane przyjaźnie i wspólna pamięć o papieżu Polaku pozwoliły zrealizować to zadanie i wspomóc budowę kościoła przez ufundowanie dzwonu.    Dzwon na zdjęciach jeszcze w Ludwisarni Macieja Felczyńskiego               

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

poniedziałek, 31 maj 2021
Wójt Gminy Chojnice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego z pominięciem otwartego konkursu ofert wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Chojnice: 120 000,- zł zasady udzielania dotacji celowej - Zarządzenie nr F/82a/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 maja 2021 r. POBIERZ (286kB) wzór oferty POBIERZ (64kB) wzór sprawozdania POBIERZ (46kB) ramowy wzór umowy POBIERZ (70kB)