Fundusz Inicjowania Rozwoju

wtorek, 20 październik 2020
Bezpłatne szkolenia oraz doradztwo dla mikro, małych i średnich firm, na nowo podejmujących działalność gospodarczą! “NOWY START-NOWE PERSEPKTYWY” to projekt realizowany przez firmę szkoleniową SEKA S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzrost zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców MMŚP ponownie podejmujących nową działalność gospodarczą poprzez podniesienie w ramach zindywidualizowanego wsparcia wiedzy ich pracowników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. OFERTA: Szkolenia i doradztwo: Moduł 1: 3-dniowe, 8-godzinne szkolenie:  jak planować działalność gospodarczą,  czego jeszcze Ci brakuje by osiągnąć sukces,  jakie umiejętności powinieneś rozwijać,  jaką wiedzę powinieneś…
Zaostrzenie zasad epidemicznych i powołanie 16 szpitali koordynacyjnych 08.10.2020   Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, a w każdym województwie powstanie szpital koordynacyjny, który będzie kierować opieką nad objawowymi pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2 – to najważniejsze zmiany, o których podczas czwartkowej konferencji prasowej poinformował dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.  – Dziś mieliśmy rekordowy przyrost zakażeń o ok. 30 proc. więcej niż dnia poprzedniego. Zmarło 76 osób – podał premier Mateusz Morawiecki. – W przypadku takiej dynamiki, podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co trzy dni. Chcemy, żeby doszło do wypłaszczenia tej liczby,…

Komunikat

wtorek, 20 październik 2020

Konkurs dla przedszkoli

wtorek, 20 październik 2020
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice, zaprasza dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Chojnice, do wzięcia udział w konkursie plastycznym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. ,,Jak chronić rodzinę przed wirusem przemocy?” – druga edycja 2020 r. Zorganizowanie konkursu plastycznego stanowi jedno z zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. Zwycięskie prace konkursowe zostaną przekazane do profesjonalnego druku w formie kalendarza na 2021 r.