Wizyta na budowie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi. Inwestycja warta 1,35 mln zł uzyskała dofinansowanie ministerialne w kwocie 440 tys. zł. W miniony czwartek w trakcie konferencji prasowej, Wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański podziękował panu Posłowi Aleksandrowi Mrówczyńskiemu za pośrednictwo i aktywne wsparcie przy pozyskaniu znaczącej dotacji.  

4 rocznica śmierci harcerek

środa, 11 sierpień 2021
W dniu 11.08. br. Wójt Gminy Chojnice oraz Sołtys Sołectwa Lotyń złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym 2 harcerki, które 4 lata temu zginęły podczas tragicznej w skutkach nawałnicy.  

#szczepiMyGminęChojnice

czwartek, 05 sierpień 2021
W dniu 7 sierpnia br. w godz. od 15:00 do 19:30 zapraszamy do mobilnego punktu szczepień przeciw COVID-19. Zaszczepić będzie się można podczas koncertu Szant w autobusie MZK Chojnice naprzeciwko posterunku policji w Charzykowach. #szczepiMYGminęChojnice
Jeszcze w sierpniu rozpocznie się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy około 50 kWp na dachu sali gimnastycznej w Charzykowach. 05.08.2021 r. Wójt Gminy Chojnice podpisał umowę z firmą P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o.  Firma zaproponowała udział w kosztach zakupu oraz montażu fotowoltaiki w kolejnej szkole (poprzednio Szkoła Podstawowa w Ostrowitem). Wartość całego zadania wyniesie około 240 tysięcy zł. Dzięki partycypacji firmy P.H.U. Szopińscy Sp. z o.o. gmina poniesie jedynie 60% kosztów.
Oferta organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert     Wójt Gminy Chojnice przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na realizację zadania publicznego pn.: Dziedzictwo Kulturowe gminy Chojnice na stronach Muzeum Historyczno - Etnograficznego im. J. Rydzkowskiego w Chojnicach Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy na adres: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a,…
Dnia 28.07.2021 r. w Urzędzie Gminy w Karsinie Wójt Gminy Chojnice dr inż. Zbigniew Szczepański w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka Bonna oraz przedstawicieli okolicznych samorządów podpisał umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Doręgowice od km 0+000,00 do km 0+600,00. W zakresie robót planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na nowej podbudowie, wykonanej z kruszywa drogowego C50/30 o łącznej gr. 20 cm, wykonanie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonanie poboczy obustronnych o szer. 0,50 m z kruszywa drogowego C90/3 o średniej gr. 10 cm, wykonanie stabilizacji grunto-cementem C1,50/2,00 MPa o…