Wydrukuj tę stronę
wtorek, 09 listopad 2021 14:19

Pomorskie Żagle Wiedzy w gminach Konarzyny i Chojnice

Zestawienie znaków graficznych Funduszy Europejskich , Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W siedzibie Urzędu Gminy w Konarzynach, 8 listopada 2021 roku odbyło się podpisanie przez gminę Konarzyny umowy na dofinansowanie projektu wspierającego szkoły w obszarze edukacji morskiej i żeglarskiej pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy w gminach Konarzyny i Chojnice”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 03.02. Edukacja ogólna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Gminę Konarzyny w partnerstwie z Gminą Chojnice
od 12.01.2021 do 31.12.2022.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły.

Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską,
  • włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,
  • promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej.

Projekt zakłada realizację wsparcia uczniów przez:

  • Zajęcia pozalekcyjne;
  • Doradztwo zawodowe;
  • Wyjazdy edukacyjne;
  • Zajęcia żeglarskie;
  • Piknik żeglarskie.
  • Wparcie nauczycieli przez przygotowanie do pracy metodą projektów.W ramach projektu realizowanego przez Gminę Konarzyny w partnerstwie z Gminą Chojnice wsparciem w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności zostanie objętych 90 uczniów i 12 nauczycieli.

http://www.konarzyny.pl/pomorskie-zagle-wiedzy-w-gminach-konarzyny-i-chojnice-podpisanie-umowy/

 

Pomorskie Żagle Wiedy w gminach Konarzyny i Chojnice

Wyświetlony 470 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 czerwiec 2022 08:20