WÓJT GMINY CHOJNICE ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LOTYŃ W DNIU 10 LISTOPADA 2023 ROKU O GODZINIE 17.00

informacja
Kategoria
Główna
Termin
2023-11-10 17:00 - 21:00
Miejsce
Lotyń
WÓJT GMINY CHOJNICE
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA LOTYŃ
W DNIU 10 LISTOPADA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W LOTYNIU 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 10 listopada 2023 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Sołeckiej Sołectwa Lotyń.
  4. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy bieżące gminy i sołectwa.
  6. Zakończenie zebrania.
 Wójt              
/-/ Zbigniew Szczepański
 
 

Terminy

  • 2023-11-10 17:00 - 21:00

Wspierane przez iCagenda