Konkursy

Wójt Gminy Chojniceogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie (629kB) Załącznik nr 1 (25kB) Załącznik nr 2 (11kB) Załącznik nr 3 (55kB) Załącznik nr 4 (55kB) INSTRUKCJA TWORZENIA KONTA W SYSTEMIE WITKAC.PL (4403kB) INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW WITKAC.PL (2345kB)   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.  
Wójt Gminy Chojniceogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.   Ogłoszenie (628kB) Załącznik nr 1 (25kB) Załącznik nr 2 (11kB) Załącznik nr 3 (55kB) Załącznik nr 4 (55kB) INSTRUKCJA TWORZENIA KONTA W SYSTEMIE WITKAC.PL (4403kB) INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW WITKAC.PL (2345kB)     Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
Wójt Gminy Chojniceogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.   Ogłoszenie (626kB) Załącznik nr 1 (25kB) Załącznik nr 2 (11kB) Załącznik nr 3 (55kB) Załącznik nr 4 (55kB) INSTRUKCJA TWORZENIA KONTA W SYSTEMIE WITKAC.PL (4403kB) INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW WITKAC.PL (2345kB)     Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.
Wójt Gminy Chojniceogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chojnice w 2021 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochronydziedzictwa przyrodniczego   Ogłoszenie (532kB) Załącznik nr 1 (25kB) Załącznik nr 2 (11kB) Załącznik nr 3 (55kB) Załącznik nr 4 (55kB) INSTRUKCJA TWORZENIA KONTA W SYSTEMIE WITKAC.PL (4403kB) INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW WITKAC.PL (2345kB)       Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. → zakładka konkursy → trwa nabór → organizatorzy konkursów → Urząd Gminy w Chojnicach.