Konkursy

Informujemy, że nie wpłynęła żadna kandydatura w naborze na członka komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert dla zadań realizowanych w 2024 roku.
Wójt Gminy Chojnice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie z budżetu Gminy Chojnice realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.     Ogłoszenie o konkursie WITKAC.PL - Instrukcja tworzenia konta osoby składającej wnioskiINSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW/OFERT
Strona 1 z 2