Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna Artykuł 64 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) nakłada na organ właściwy obowiązek informowania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Niniejsza informacja stanowi realizację ww. artykułu. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:…
                       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                              w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PODPROGRAM 2021 PLUS – EFEKTY 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach przy współpracy z Bankiem Żywności     w Chojnicach realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 Plus     współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,     którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej     oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od maja 2023 r.     do września 2023 r. 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     - warzywne i owocowe (powidła śliwkowe),…
          Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 27,28 i 29 września 2023 r., w godzinach od 10-ej do 14-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 Plus dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
                Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     Zapraszamy do udziału w warsztatach ekonomicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020     Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu. omówienie sytuacji kryzysowych i wskazanie sposobów na wyjście z nich. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności,…
PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU W SPRAWIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024     PRZYPOMINAMY, ŻE:   świadczenia przyznawane są na wniosek złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Prosimy o składanie wniosków u p. Dariusza Cybulskiego, pok. 01, tel. 52/3973496, wew. 382 – w  terminach: w sprawie stypendium szkolnego: do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2024 r.; słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października…
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   Zapraszamy do udziału w warsztatach dietetyczno-żywieniowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus   Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in. przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in. poznają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz będą potrafili przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny. Warsztaty odbędą się w dniu 24.07.2023 r. w godz. 13.30-15.30 w budynku Zespołu Szkół nr 2, Chojnice ul.…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących przeciwdziałaniu marnowaniu żywności realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności, zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych. Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe wiadomości, m.in.: poznają skalę i przyczyny marnowania żywności na świecie i…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniach 22 i 23 czerwca 2023 r., w godzinach od 10-ej do 14-ej, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021 Plus dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Strona 1 z 23