Uwaga Seniorzy!!! Realizacja programu „Wspieraj Seniora” przedłużona W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Polski Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała zmiany do programu „Wspieraj Seniora”, polegające na wydłużeniu jego realizacji do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Dla przypomnienia- celem programu jest zapewnienie pomocy Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym…
Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres: 01.06.2021-31.05.2022 Od 1 lutego trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres w formie elektronicznej, od 1 kwietnia wniosek będzie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z pandemią COVID-19 prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS, natomiast w przypadku składania wniosków w formie papierowej, prosimy o samodzielne pobranie druku wniosku (wnioski są wyłożone na regale znajdującym się za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy po prawej stronie), wypełnienie go oraz wrzucenie do urny, która znajduje się obok regału.  W przypadku pojawienia…
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.   W dniach 31 marca, 1 i 2 kwietnia 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W dniach 3, 4 i 5 marca 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.  
Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 rusza kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres. Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet…
    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.     W dniach 3, 4 i 5 lutego 2021 r., w godzinach od 11-ej do 14.30, w magazynie znajdującym się przy ul. Świętopełka 10 w Chojnicach, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach do w/w programu.
Mieszkańcy gminy Chojnice zarejestrowani na szczepienie przeciwko COVID-19, mogą, w wyjątkowych sytuacjach, skorzystać z darmowego dowozu do punktu szczepień położonego najbliżej miejsca zamieszkania. Pomoc adresowana jest do osób: posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub orzeczenie równoważne – I grupę z ww. schorzeniami; znajdujących się w obiektywnie trudnej sytuacji – mających niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie (tel. 52 397 34 96) do koordynatora gminnego, Pani Tatiany Majewskiej, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu…
Strona 1 z 16