adopcja-psow

piątek, 05 styczeń 2024 13:42

Adopcja psów

Wójt Gminy Chojnice informuje, że rekompensata kosztów związanych z utrzymaniem psa adoptowanego z terenu gminy Chojnice wynosi nawet 1200 zł

Serdecznie zachęcamy do adopcji piesków znajdujących się w Schronisku dla Zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach i skorzystania z tzw. „becikowego”. Rekompensata dotyczy kosztów poniesionych m.in. na zabiegi weterynaryjne, budowę kojca, zakup budy, karmy, akcesoriów dla psa np.: miski, obroży, smyczy oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zwierzęcia. Uwzględniane będą wydatki udokumentowane w postaci imiennych rachunków lub faktur dostarczonych do Urzędu w ciągu 6 miesięcy od momentu podpisania umowy adopcyjnej z Gminą. W ramach „Programu adopcji psów” jedna rodzina może uzyskać becikowe na maksymalnie 3 psy do kwoty 3600 zł.

Więcej informacji można uzyskać w pok. nr 111 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod numerem tel. 52 880 13 16

Pieski można oglądać w Schronisku dla Zwierząt ”Przytulisko” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24, telefon 52 397 31 02. Strona internetowa schroniska: www.przytuliskochojnice.pl.

Uchwała i Regulamin adopcji – Uchwała Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 stycznia 2023 roku NR XL/691/2023 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2023" -(Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2023r., poz. 589)

Kwestionariusz adopcyjny do pobrania – kliknij TUTAJ

* Od maksymalnej kwoty odlicza się koszty, które Gmina Chojnice poniosła na utrzymanie zwierzęcia w Schronisku takie jak szczepienie, znakowanie, sterylizacja/kastracja. Kwota dotacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
piątek, 05 styczeń 2024 13:36

Samica o imieniu SUZI

Samica o imieniu SUZI, mieszaniec, w wieku około 3 lat. Wyłapana w miejscowości Jarcewo

piątek, 05 styczeń 2024 13:32

Samica o imieniu BELLA

Samica o imieniu BELLA, mieszaniec, w wieku około 2 lat. Wyłapana w miejscowości Ogorzeliny

piątek, 08 grudzień 2023 09:58

Samiec o imieniu PEDRO

Samiec o imieniu PEDRO, mieszaniec, w wieku około 2-3 lata. Wyłapany w miejscowości w Pawłowo

piątek, 08 grudzień 2023 09:55

Samiec o imieniu CZARLI

Samiec o imieniu CZARLI, mieszaniec, w wieku około 5 miesięcy. Wyłapany w miejscowości w Charzykowy

Strona 1 z 7