Inwestycje realizowane

Dostępny samorząd - granty

Dostępny samorząd - granty

11-09-2023 Inwestycje w trakcie realizacji

Gmina Chojnice w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 30 września 2023 r. realizuje projekt pt. „Urząd Gminy w Chojnicach bez barier”. Projekt sfinansowany jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach

Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach

02-08-2022 Inwestycje w trakcie realizacji

ZAKRES INWESTYCJI: 1. Modernizacja okablowania strukturalnego. 2. Modernizacja wyposażenia szafek rozdzielczych i serwerowni o urządzenia switch o wyższej przepustowości. 3. Wykonanie segmentac...

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap II

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gm…

14-06-2022 Inwestycje w trakcie realizacji

ZAKRES INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcin, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica, Szlachetna i Zbeniny - ok. 22 km; Budowa siec...

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Ostrowite – Ciechocin

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej na odci…

25-02-2022 Inwestycje w trakcie realizacji

W dniu 25.02.2022 r. w Urzędzie Gminy w Chojnicach została podpisana umowa z firmą „Ad-Bet” Sp. z o.o. z siedzibą w Chojniczkach na budowę kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych w gminie ...

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap I

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gm…

17-11-2021 Inwestycje w trakcie realizacji

ZAKRES INWESTYCJI: Zakres I etapu inwestycji obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach. KOSZT INWESTYCJI: 9 980 000,00 zł KWOTA PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA: 9 481 000,00 zł ...

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

27-02-2018 Inwestycje w trakcie realizacji

  Projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Prioryteto...

Inwestycje wykonane

Nowa aplikacja drogowa w ramach programu Giełda Miejskich Technologii

Nowa aplikacja drogowa w ramach programu Giełda Miejskich T…

21-11-2023 Inwestycje wykonane

Gmina Chojnice zrealizowała projekt dzięki któremu wdrożono aplikację drogową LP-Portal® - System zarządzania infrastrukturą drogową firmy LEHMANN + PARTNER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON...

Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce

Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce

27-02-2023 Inwestycje wykonane

  Przedmiotem projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce” była rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszce (park wpisany do gminnej ewidencji zabytków - ...

Poprawa powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pie­ szych poprzez przebudowę drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność w Silnie

Poprawa powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pie­ s…

22-12-2022 Inwestycje wykonane

Inwestycja dotyczy poprawy powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi z chodnikiem przy osiedlu Jedność oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pi...

Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem

Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem

22-12-2022 Inwestycje wykonane

Zadanie obejmowało zagospodarowanie części terenu w Nowym Ostrowitem. W ramach inwestycji wykonano: wiatę wielofunkcyjną, zatokę autobusową, chodnik i oświetlenie terenu. Dokonano również no...

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym …

22-12-2022 Inwestycje wykonane

  W ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zakupiono 471 laptopów, które następnie przekazane zostały na własność mieszkańc...

Pod Biało-czerwoną

Pod Biało-czerwoną

12-08-2022 Inwestycje wykonane

W dniu 12 sierpnia 2022 r. w centrum Chojniczek stanęły trzy maszty z flagami: Państwową Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Gminy Chojnice. Nowy maszt flagowy z flagą państwową ...

Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowej i ul. Żwirowej w Chojniczkach

Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowej i ul. Żwirowej w Chojn…

21-03-2022 Inwestycje wykonane

  Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych – ul. Brzozowej i ul. Żwirowej w Chojniczkach. W ramach przedsięwzięcia jezdnia oraz zjazdy otrzymały nową nawierzchnię z kostki bet...

Budowa ul. Pogodnej w Klawkowie

Budowa ul. Pogodnej w Klawkowie

18-11-2021 Inwestycje wykonane

W DNIU 17.11.2021  DOKONANO ODBIORU BUDOWY ULICY POGODNEJ W KLAWKOWIE    WYKONAWCA:   MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko ul. Wiejska 3 Chojniczki 89-606 Charzykowy   ...

Budowa drogi gminnej - ul. Podgórnej w Swornegaciach

Budowa drogi gminnej - ul. Podgórnej w Swornegaciach

02-08-2021 Inwestycje wykonane

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej (ul. Podgórnej), przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236 (część w pasie drogi gminnej), budowa skrzyżowań, budowa zjazdów publiczn...

Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Swornegaciach wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem

Budowa drogi gminnej ul. Piaskowej w Swornegaciach wraz z ka…

02-08-2021 Inwestycje wykonane

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu poprawę jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzon...

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030G na odcinku od drogi gminnej nr 236040G (dawna DK22) do skrzyżowania z ul. Handlową w miejscowości Lipienice

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 239030G na odcinku o…

10-06-2021 Inwestycje wykonane

    Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Podmiejskiej w miejscowości Lipienice (gm. Chojnice). W ramach przedsięwzięcia jezdnia otrzymała nową nawierzchnię bitumiczną. Wy...

Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie wraz z budową budynku WOPR

Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Swornegacie w…

26-03-2021 Inwestycje wykonane

Budynek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Swornegaciach jest już gotowy. Zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe. Zakres prac obejmował budowę: budynku stanicy WOPR ...

Most w Kokoszce zrealizowany

Most w Kokoszce zrealizowany

19-03-2021 Inwestycje wykonane

Informujemy, że remont mostu w miejscowości Kokoszka dobiegł końca. Zakres prac obejmował: Rozebranie konstrukcji drewnianej balustrady, pokładu i elementów nośnych. Oczyszczenie i zabezp...

Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w m. Lichnowy.

Przebudowa i budowa ul. Okrężnej w m. Lichnowy.

05-02-2021 Inwestycje wykonane

W ramach przedmiotowej inwestycji dokonano przebudowy istniejącej, zniszczonej nawierzchni ul. Okrężnej na dł. ca. 800 mb poprzez wykonanie nowej  nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerze...

Rozbudowa i przebudowa mola w Charzykowach

Rozbudowa i przebudowa mola w Charzykowach

31-12-2020 Inwestycje wykonane

W ramach inwestycji wyremontowano pomost betonowy oraz wybudowano dodatkowe pomosty tarasowe. Uzupełniono wypłukane części podpory betonowej konstrukcji, zabezpieczono antykorozyjnie elementy sta...

Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Ciechocinie

Budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu r…

31-12-2020 Inwestycje wykonane

W ramach zadania uporządkowano teren wokół stawu oraz wykonano chodnik z dopuszczeniem jazdy rowerem o nawierzchni z kostki brukowej do zakładu szkutniczego o długości ok. 750 mb i szerokości 2...

Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Silno-Ostrowite

Budowa ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej na odcinku Sil…

31-12-2020 Inwestycje wykonane

Przedmiotem inwestycji była budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej (szerokość 2 m) o nawierzchni bitumicznej oraz pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szerokości 3 m. Łączna długość ści...

Wykonanie usług oświetlenia na terenie gminy Chojnice

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Firma ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Rejon Oświetleniowy w Bydgoszczy realizuje na terenie gminy Chojnice zadania związane z dobudową opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetle...

Budowa oświetlenia drogowego w m. Klosnowo

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Zadanie inwestycyjne polegało na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 355 mb i montażu 11 opraw typu LED na 9 słupach stalowych. Koszt Inwestycji wyniósł   &n...

Przebudowa kolidującego odcinka linii napowietrznej nn 0,4 …

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Zadanie inwestycyjne polegało na likwidacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Wąskiej, co pozwoli w przyszłości na budowę nawierzchni drogowej na ul. Wąskiej. Koszt zadania...

Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo

Przebudowa drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią…

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcinka drogi zlokalizowanej na granicy z Gminą Miejską Chojnice za wiaduktami nad linią kolejową w km 1+096,56 gdzie następuje dowiązanie się sytuacyjno-...

Przebudowa odnogi ul. Dworcowej w m. Silno

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Przebudowano  180 mb nawierzchni ul. Dworcowej w Silnie. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię o szerokości 4,0 m z betonu asfaltowego  o łącznej grubości 8 cm na podbudowie z...

Przebudowa ul. Jarzębinowej w m. Chojniczki.

Przebudowa ul. Jarzębinowej w m. Chojniczki.

01-12-2020 Inwestycje wykonane

Zakres rzeczowy obejmował budowę nawierzchni z kostki betonowej (przekrój dwuteowy) na pow. ca. 600 m2 Fot. ul. Jarzębinowa w Chojniczkach. Długość drogi ponad 130 m. Koszt zadania wyniós...

Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ograniczenie antropopresji obszarów cennych przyrodniczo

Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ogranicz…

02-11-2020 Inwestycje wykonane

  Nowy odcinek promenady w Charzykowach już gotowy W ramach inwestycji ul. Łabędzia otrzymała nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm. Wybudowany został ciąg pieszo-j...

Remont nawierzchni w Karolewie – Ułożenie płyt drogowych MON

Remont nawierzchni w Karolewie – Ułożenie płyt drogowyc…

01-10-2020 Inwestycje wykonane

Fot. Remont nawierzchni w Karolewie Prace polegały na wykonaniu dwóch odcinków drogi dojazdowej. Na odcinku dł. 313 m   przy  istniejącej nawierzchni o szer. 3,0 m dołożono&nb...

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (budowa  0,999 km ul. Czarna Droga  w m. Pawłowo od km 0+000,00 do km 0+999,00 ) - Etap I i Etap II od km 0+999,00 do km  1+153,96

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (budowa 0,999 k…

01-10-2020 Inwestycje wykonane

Fot. ul. Czarna Droga  w Pawłowie  W  ramach zadania inwestycyjnego wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm (dwuteowej) na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm...

Budowa ul. Kossaka  w m. Charzykowy

Budowa ul. Kossaka w m. Charzykowy

01-08-2020 Inwestycje wykonane

Fot. ul. Kossaka w m. Charzykowy Długo oczekiwana przez mieszkańców ulicy Kossaka inwestycja, polegająca na budowie nowej nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia znalazła swój  finał w ...

Budowa dróg gminnych : ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej w  Chojniczkach- etap II

Budowa dróg gminnych : ul. Dębowej, Sosnowej i Kasztanowej…

01-07-2020 Inwestycje wykonane

Fot.  Wybudowany odcinek ul. Dębowej w Chojniczkach W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 1073 m i szerokości  od 4,50 do 5,50 m wraz ze zjazda...

Remont dróg ponawałnicowych - odcinków drogi gminnej nr 239052G ul. Dębowej w Klawkowie oraz drogi gminnej nr 239049G

Remont dróg ponawałnicowych - odcinków drogi gminnej nr 2…

01-04-2020 Inwestycje wykonane

Fot. ul. Dębowa w Klawkowie po remoncie W miejscowości Klawkowo na długości 660 mb i 250 mb oraz szerokości 4,0 - 4,50 m wykonano nawierzchnię z płyt drogowych typy JOMB na podsypce piaskowo...

Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice

Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice

03-10-2019 Inwestycje wykonane

  Projekt pn. „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice” został wybrany przez LGD Sandry Brdy do dofinansowania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy

Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości …

17-06-2019 Inwestycje wykonane

Projekt pn. „Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy" został wybrany przez LGR Morenka do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójno...

Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny

Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice…

03-10-2018 Inwestycje wykonane

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskieg...

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojn…

17-03-2015 Inwestycje wykonane

  Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”...