Inwestycje realizowane

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Choc…

27-02-2018 Inwestycje w trakcie realizacji

Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, ...

Inwestycje wykonane

Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ograniczenie antropopresji obszarów cennych przyrodniczo

Przedłużenie promenady w Charzykowach sposobem na ogranicz…

02-11-2020 Inwestycje wykonane

  Nowy odcinek promenady w Charzykowach już gotowy W ramach inwestycji ul. Łabędzia otrzymała nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm. Wybudowany został ciąg pieszo-j...

REWITALIZACJA CENTRUM WSI DORĘGOWICE

REWITALIZACJA CENTRUM WSI DORĘGOWICE

03-10-2019 Inwestycje wykonane

Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice Projekt pn. „Rewitalizacja centrum wsi Doręgowice” został wybrany przez LGD Sandry Brdydo dofinansowania w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażan...

Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy

Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości …

17-06-2019 Inwestycje wykonane

Projekt pn. „Budowa zjeżdżalni rekreacyjnej dwutorowej w miejscowości Charzykowy" został wybrany przez LGR Morenka do dofinansowania w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójno...

Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny

Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice…

03-10-2018 Inwestycje wykonane

Projekt pn. „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskieg...

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojn…

17-03-2015 Inwestycje wykonane

  Projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” rea...