wtorek, 23 styczeń 2024 09:30

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE
z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich na terenie Gminy Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  1. Zwołuję Zebrania Wiejskie na terenie Gminy Chojnice w terminach i miejscach, jak w Terminarzu Zebrań Wiejskich, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Terminarz zebrań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej, stronie BIP Urzędu Gminy w Chojnicach.
  3. Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

 

 

 

Link do Zarządzenia i terminarza

 

Załącznik do Zarządzenia

nr 4 /2024 Wójta Gminy Chojnice

z dnia 3 stycznia 2024 r.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH

 

Lp

Sołectwo

Data zebrania

Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce zebrania

1.

Chojnaty

12.02.2024

poniedziałek

16:00

UG Chojnice

2.

Sławęcin

13.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica

3.

Ogorzeliny

13.02.2024

wtorek

17:00

WDK

4.

Nowy Dwór - Cołdanki

15.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica

5.

Ostrowite

15.02.2024

czwartek

17:00

Szkoła

6.

Ciechocin

16.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

7.

Gockowice-Obj ezierze

16.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

8.

Klawkowo

19.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

9.

Krojanty

19.02.2024

poniedziałek

19:00

Świetlica

10.

Angowice

20.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica

11.

Nowa Cerkiew

20.02.2024

wtorek

17:00

Szkoła

12.

Nieżychowice

20.02.2024

wtorek

17:00

Szkoła

13.

Racławki

21.02.2024

środa

17:00

Świetlica

14.

Granowo

21.02.2024

środa

17:00

Szkoła Lichnowy

15.

Czartołomie - Jarcewo

22.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica

16.

Lichnowy

22.02.2024

czwartek

17:00

Szkoła

17.

Chojniczki

23.02.2024

piątek

17:00

Sala bankietowa, Chojniczki ul. Chojnicka 52

18.

Nowe Ostrowite

23.02.2024

piątek

17:00

Świetlica

19.

Swornegacie

25.02.2024

niedziela

11:00

WDK

20.

Lotyń

26.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

21.

Kruszka

26.02.2024

poniedziałek

17:00

Świetlica

22.

Powałki

27.02.2024

wtorek

17:00

Świetlica Kłodawa

23.

Kłodawa

27.02.2024

wtorek

19:00

Świetlica Kłodawa

24.

Doręgowice

28.02.2024

środa

17:00

Świetlica

25.

Moszczenica

28.02.2024

środa

19:00

Świetlica

26.

Zbeniny

29.02.2024

czwartek

17:00

Świetlica Kłodawa

27.

Klosnowo

29.02.2024

czwartek

19:00

Świetlica Kłodawa

28.

Pawłowo

01.03.2024

piątek

17:00

Szkoła sala gimnastyczna

29.

Pawłówko-Lipienice

01.03.2024

piątek

19:00

Szkoła sala gimnastyczna

30.

Charzykowy

04.03.2024

poniedziałek

17:00

Dom Strażaka

31.

Silno

05.03.2024

wtorek

17:00

WDK

32.

Kopernica

05.03.2024

wtorek

16:00

Świetlica

33.

Funka

05.03.2024

wtorek

18:00

HOW Funka

34.

Topole

05.03.2024

wtorek

16:00

UG Chojnice

Wyświetlony 1611 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 marzec 2024 09:51