Zachęcamy do obejrzenia spotu TV oraz do włączenia się w naszą akcję. Spot reklamowy CEEB
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Chojnicach (wnioski w załącznikach). Termin na złożenie deklaracji: 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq Pobierz link: Ważny Komunikat Wójta Gminy Chojnice Informator dla właścicieli i zarządców budynków Deklaracja dotycząca źródeł ciepła…