Od 18 września został uruchomiony protokół elektroniczny przeglądu przewodów kominowych. W załączniku Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków informujący o zmianie przepisów i nowym obowiązku. Link do Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Informacja dotycząca CEEB

czwartek, 15 czerwiec 2023
Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których znajdują się źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, czyli m.in. piece, kominki, kotły gazowe, pompy ciepła, kuchnie węglowe, kotły na paliwo stałe, ogrzewanie…
Zachęcamy do obejrzenia spotu TV oraz do włączenia się w naszą akcję. Spot reklamowy CEEB
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Chojnicach (wnioski w załącznikach). Termin na złożenie deklaracji: 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq Pobierz link: Ważny Komunikat Wójta Gminy Chojnice Informator dla właścicieli i zarządców budynków Deklaracja dotycząca źródeł ciepła…