Dodatek mieszkaniowy

poniedziałek, 19 lipiec 2021
I. Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to: zmiana definicji dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury. nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach…

Druki do dodatku mieszkaniowego

poniedziałek, 19 lipiec 2021
Wniosek wraz z deklaracją o przyznanie dodatku mieszkaniowego Klauzula informacyjna do wniosku o dodatek mieszkaniowy Załącznik do wniosku o dodatek mieszkaniowy o opłatach za ostatni miesiąc Druk zaświadczenia o dochodach do dodatku mieszkaniowego Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych do dodatku mieszkaniowego Druk do zrzeczenia dodatku mieszkaniowego na konto zarządcy