Dotacje dla mieszkańca (2)

czwartek, 17 grudzień 2020 12:06

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na modernizację studni

Regulamin udzielania dotacji na modernizację istniejących studni:

Uchwała nr XIII/225/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania pobierz
Uchwała nr XIV/246/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/225/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2016 r. pobierz
 
Druki do pobrania:
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na modernizację studni pobierz
Sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia polegającego na modernizacji studni pobierz
czwartek, 17 grudzień 2020 12:28

Dotacja na usunięcie eternitu

Wnioski na utylizację wyrobów zawierających azbest w 2024 roku będą przyjmowane od stycznia do końca marca 2024 roku.
 
 
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
 
 
Druki do pobrania:
 
 
Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest:
 
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest:
 
Oświadczenie wnioskodawcy o kolorystyce nowego pokrycia dachowego:

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Pokój 111
Tel. 52 880 13 16