Wydarzenia

Aktualności

W dniu 31.05.2024 r. Urząd Gminy w Chojnicach będzie nieczynny!

W dniu 31.05.2024 r. Urząd Gminy w Chojnicach będzie nieczynny!

28-05-2024 Aktualności

W dniu 31.05.2024 r. Urząd Gminy w Chojnicach będzie nieczynny! Zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2024 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia...

Wójt Gminy Chojnice ogłasza I otwarty konkurs ofert na wsparcie w budżetu Gminy Chojnice realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wójt Gminy Chojnice ogłasza I otwarty konkurs ofert na wsparcie w budżetu Gminy Chojnice realizac…

27-05-2024 Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 131/2024WÓJTA GMINY CHOJNICEz dnia 27 maja 2024 r.w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wsparcie z budżetu Gminy Chojnice realizacji zadań publicznych w 2024 roku w za...

PAN DYREKTOR ZDZISŁAW STORMANN ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ

PAN DYREKTOR ZDZISŁAW STORMANN ODSZEDŁ NA EMERYTURĘ

27-05-2024 Aktualności

Koniec poprzedniego miesiąc był ostatnim dniem pracy w Urzędzie Gminy w Chojnicach dla Pana Zdzisława Stormanna, który zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Wydziału Budownictwa i Gospodarki ...

Rozstrzygnięcia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2024" i  "Piękna Zagroda Nierolnicza 2024"

Rozstrzygnięcia konkursów "Piękna Wieś Pomorska 2024" i "Piękna Zagroda Nieroln…

24-05-2024 Aktualności

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2024”  NA SZCZEBLU GMINNYM   Gmina Chojnice przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2024”, który został zorganizowany...

Harmonogram funkcjonowania PSZOK w soboty w okresie VI – XII 2024 r.

Harmonogram funkcjonowania PSZOK w soboty w okresie VI – XII 2024 r.

22-05-2024 Aktualności

Harmonogram funkcjonowania PSZOK w soboty w okresie VI – XII 2024 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w okre...

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lipca 2026

Obowiązkowy KSeF przesunięty na 1 lipca 2026

21-05-2024 Aktualności

Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF do 1 lutego 2026r. W kolejnym etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje dwuetapowe wprowadzenie ob...

Źródła finansowania gminnych inwestycji