OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

 

W Gminie Chojnice wynosi ona:

  • 21,00 zł miesięcznie od osoby segregującej odpady
  • Zniżka 2,00 zł od osoby przysługuje w przypadku kompostowania bioodpadów we własnym kompostowniku i braku posiadania odrębnego pojemnika na bioodpady

 

Opłaty wnosi się w cyklu dwumiesięcznym w terminach:

  • za styczeń-luty do 15 marca
  • za marzec-kwiecień do 15 maja
  • za maj-czerwiec do 15 lipca
  • za lipiec-sierpień do 15 września
  • za wrzesień-październik do 15 listopada
  • za listopad-grudzień do 15 grudnia.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub na poczcie oraz w bankach na indywidualny numer konta wskazany przez Gminę każdemu składającemu „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pok. 111 lub na stronie www.gminachojnice.pl/gospodarka-odpadami

W przypadku zmiany danych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyświetlony 464 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 15 marzec 2021 13:01