Komunikaty (15)

W dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 559 ), zgodnie z jej treścią, podwyższa się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które wynosić będzie: 1/ w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.  – 800 zł miesięcznie, 2/ w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  – 1200 zł miesięcznie, 3/ od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie. Świadczenie będzie podlegało corocznej waloryzacji. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r. Ponadto, od 1 stycznia 2014 r. na mocy rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego kontynuowana jest pomoc w wysokości 200 zł. Prawo do pomocy przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń - grudzień 2014 r. i spełniają warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.). Uwaga: Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie ma konieczności ponownego składania wniosków.
Strona 2 z 2