4 maja - Dzień Strażaka

wtorek, 04 maj 2021
              Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu samorządu Gminy Chojnice oraz własnym,pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Druhnom i Druhom za trudną, odpowiedzialną i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.Życzymy, aby ta piękna, choć bardzo trudna i niebezpieczna służba była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy.To dzięki waszej postawie i ofiarnej pracy Ochotnicza Straż Pożarna cieszy się niesłabnącym zaufaniem społecznym.Pragniemy przekazać Wam oraz Waszym Rodzinom serdeczne pozdrowienia oraz życzyć dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. Obyście mieli jak najwięcej…