WÓJT GMINY CHOJNICE                                  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO                             INSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA                                      I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ                                         w Urzędzie Gminy w Chojnicach                                                   ul. 31 Stycznia 56a                                                     89-600 Chojnice     1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (2042kB) 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (173kB) 3. Klauzula informacyjna - nabór (473kB) 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (510kB)      Więcej informacji TUTAJ...
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicach WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennejw Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a89-600 CHOJNICE   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze  Więcej informacji TUTAJ..
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadamiw Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a89-600 Chojnice   Więcej informacji TUTAJ
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicach WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO   Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennejw Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a89-600 CHOJNICE   Więcej informacji TUTAJ.

OGŁOSZENIE O NABORZE

czwartek, 28 styczeń 2021
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Chojnicach WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Inspektora ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (1957kB) 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (173kB) 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji (473kB) 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (510kB) LINK…
Informacja o wynikach III naboru na stanowisko - Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicach
Strona 3 z 3