INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice Pobierz treść informacji (467kB)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89 - 600 Chojnice Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym
WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice     Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Chojnicach (3844kB) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (173kB) Klauzula informacyjna - nabór (473kB) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (510kB)
WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym (1980kB) 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (173kB) 3. Klauzula informacyjna - nabór (473kB) 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (510kB)
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy w Chojnicach z dnia 24.06.2021 r. Pobierz treść informacji (433kB)
WÓJT GMINY CHOJNICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Wydziale Finansowymw Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a89-600 Chojnice   1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy w Chojnicach (2095kB) 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (173kB) 3. Klauzula informacyjna - nabór (473kB) 4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze (510kB)
INFORMACJA O REZYGNACJI KANDYDATA z zatrudnienia na stanowisku INSPEKTORA W WYDZIALE BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE GMINY W CHOJNICACH pobierz treść informacji (446kB)  
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicachul. 31 Stycznia 56a89-600 Chojnice pobierz treść informacji (437kB)