PROGRAM UROCZYSTOŚCI 84. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej i Szarży 18. Pułku Ułanów Pomorskich z 1.09.1939r. PROGRAM UROCZYSTOŚCI W DNIACH 2 - 3 WRZEŚNIA 2023 ROKU POD KROJANTAMI2.09.2023 r. godz. 16.00 — konferencja popularnonaukowa w Szkole Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi 3.09.2023 r. Część patriotyczno - religijna przy pomniku ułanów10:45 Wprowadzenie warty honorowej, pocztów sztandarowych, podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie hymnu państwowego i ułańskiego11:00 Powitanie gości. Wystąpienie opiekuna Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej im. 18. Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi. Apel poległych i salwa honorowa, składanie wieńców i kwiatów. Występ dzieci i młodzieży ze…
Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe podczas imprez towarzyszących obchodom 84 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 03.09.2023 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni. Zgłoszenie powinno zawierać: Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy). Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży. Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość, szerokość  m2) Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin…
  W związku z włączeniem się Wojewody Pomorskiego Pana Dariusza Drelicha i pozyskaniem zewnętrznych sponsorów Gmina Chojnice, Fundacja „Szarża pod Krojantami” i Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi informuje, że w dniu 3 września 2023 r. odbędzie się część plenerowa obchodów 84 rocznicy szarży i wybuchu II wojny światowej z dnia 1 września 1939 r. Szczegółowy program obchodów przedstawimy Państwu w terminie późniejszym.                                                                                                                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                                                         …
Inscenizacja Szarży pod Krojantami w 2023 roku nie odbędzie się. Gmina Chojnice wraz z Fundacją „Szarża pod Krojantami” i Szkołą Podstawową w Nowej Cerkwi podjęli decyzję o odwołaniu części plenerowej obchodów 84 rocznicy szarży i wybuchu II wojny światowej z dnia 1 września 1939 r. Za podjęciem takiej decyzji przemawia sytuacja ekonomiczna naszego samorządu oraz trwająca za naszą wschodnią granicą wojną na Ukrainie. Jeżeli przebudowa skrzyżowania przy pomniku będzie gotowa uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające 84 rocznicę słynnej szarży pod Krojantami i wybuch II wojny światowej odbędą się wg następującego scenariusza. W dniu 3 września 2023 r. o godz. 1200…

Fotorelacja Szarży pod Krojantami 2022

poniedziałek, 05 wrzesień 2022
  Wydarzenie współfinansowane przez: Gminę Chojnice, Samorząd Województwa Pomorskiego, Powiat Chojnicki, Miasto Chojnice, firmę ENEA
CZĘŚĆ PATRIOTYCZNO - RELIGIJNA (PRZY POMNIKU 18 PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH) 10.45 - wprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych. - podniesienie flagi państwowej na maszt, odegranie polskiego hymnu. 11.00 - powitanie gości. wystąpienia opiekuna Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi oraz zaproszonych gości. Apel poległych i salwa honorowa. składanie wieńców i kwiatów. występ uczniów ze szkoły w Nowej Cerkwi. 12.00 - Polowa Msza Święta. 13.00 - odprowadzenie pocztów sztandarowych. 13.15 - defilada kawalerii - na drodze obok Pomnika 18 Pułku Ułanów Pomorskich. CZĘŚĆ PLENEROWA - POLE SZARŻY 13.30 - 17.00 - pokaz sprzętu współczesnego Wojska Polskiego i państw NATO…
I. Dane Zamawiającego: Fundacja „Szarża Pod Krojantami” ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich 7 89-620 Krojanty godziny funkcjonowania: 8:00 – 18:00 (niedziela 04.09.2022 r.) telefon: 505 126 560 osoba do kontaktu: Krystyna Kijek email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Zamawiający zaprasza  do złożenia  oferty na wyłączność  w  zakresie  handlu i  gastronomii podczas imprezy Obchody  83 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 04.09.2022 roku (zwanej w dalszej części zapytania- Impreza). II. Opis przedmiotu zamówienia: Wyłączność w zakresie obsługi handlu i gastronomii zgodnie z poniższymi wytycznymi. Zapewnienie  handlu i obsługi   gastronomicznej   Imprezy   odbywającej   się   w   dniu  4  września   2022   roku na terenie   zewnętrznym  w Krojantach w godzinach…
INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIERŻAWY GRUNTU NA STOISKA HANDLOWE  W KROJANTACH 4 WRZEŚNIA 2022 ROKU Urząd Gminy w Chojnicach informuje, że Przedsiębiorcy chcący wystawić stoiska handlowe w miejscowości  Krojanty  na terenie działki przeznaczonej na  stoiska handlowe  podczas imprez towarzyszących obchodom  83 Rocznicy Szarży Ułańskiej Pod Krojantami w dniu 04.09.2022 roku – zobowiązani są zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy w Chojnicach i podpisać umowę dzierżawy oraz opłacić czynsz dzierżawny w zależności od zajmowanej powierzchni. Zgłoszenie powinno zawierać: Dane identyfikujące sprzedawcę (imię i nazwisko, nazwę firmy, nr NIP, adres do korespondencji, telefon kontaktowy). Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży. Niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość,…
Strona 1 z 2