Budowa ul. Pogodnej w Klawkowie

czwartek, 18 listopad 2021
W DNIU 17.11.2021  DOKONANO ODBIORU BUDOWY ULICY POGODNEJ W KLAWKOWIE    WYKONAWCA:   MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko ul. Wiejska 3 Chojniczki 89-606 Charzykowy     ZAKRES ROBÓT:     Budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm ( dwuteowa) na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. 20 cm) oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4 (gr. 15 cm) Budowa zjazdów oraz dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz na warstwie podbudowy z kruszywa związanego C3/4.   PODSTAWOWE PARAMETRY WYKONANEJ DROGI:   - kategoria drogi – wewnętrzna…
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej (ul. Podgórnej), przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 236 (część w pasie drogi gminnej), budowa skrzyżowań, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych. Całkowita długość budowanego odcinka wynosi 720 m. Wzdłuż całego odcinka zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości jezdni 5,5m oraz szerokości opasek od 0,75-1,5 m. Wzdłuż ciągu zlokalizowano wyniesione skrzyżowania pełniące funkcję progów spowalniających. Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej typu polbruk. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane powierzchniowo do wpustów deszczowych a następnie do kanalizacji deszczowej.W ramach inwestycji wykonano również nową linię kablową oświetlenia ulicznego o dł. 834 m. Inwestycja współfinansowana…
  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu poprawę jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych w Swornegaciach poprzez budowę drogi gminnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej - ulica Piaskowej, dróg wewnętrznych, chodników oraz miejsc postojowych przy ulicy Piaskowej w miejscowości Swornegacie, w szczególności: budowę jezdni drogi gminnej,…
Budynek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Swornegaciach jest już gotowy. Zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe. Zakres prac obejmował budowę: budynku stanicy WOPR z ogólnodostępnymi sanitariatami i sanitariatem dla osób niepełnosprawnych; parkingu dla samochodów osobowych; dwóch ozdobnych bram; przebieralni z natryskami dla plażowiczów. Architektura budynku inspirowana jest tradycyjnym budownictwem regionalnym występującym na tym terenie i stricte nawiązuje do istniejącego w Swornegaciach „Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego”. W budynku w czasie okresu wakacyjnego będzie dyżurowało 3-4 ratowników WOPR. Budynek stanicy będzie pełnił również funkcję zaplecza socjalnego w trakcie imprez odbywających się w amfiteatrze na plaży.   Wykonawcą robót byłą Firma Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz…

Most w Kokoszce zrealizowany

piątek, 19 marzec 2021
Informujemy, że remont mostu w miejscowości Kokoszka dobiegł końca. Zakres prac obejmował: Rozebranie konstrukcji drewnianej balustrady, pokładu i elementów nośnych. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych. Wykonanie belek drewnianych nośnych. Wykonanie drewnianego pokładu i balustrady. Wykonawcą prac była Firma Usługowa Bola Patryk z Ogorzelin Prace były wykonane w terminie od 05.01.2021 do 08.03.2021 r. Wartość zadania: 41 250,00 zł
W ramach inwestycji wyremontowano pomost betonowy oraz wybudowano dodatkowe pomosty tarasowe. Uzupełniono wypłukane części podpory betonowej konstrukcji, zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowe oraz położono drewniany pokład. Wykonane zostało również oświetlenie pomostu, ogrodzenie i ławki. Dzięki realizacji inwestycji powierzchnia pomostu zwiększyła się dwukrotnie. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę MAT-BUD Michał Piechowiak z Przytocznej pod nadzorem p. Dariusza Burego. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.     
W ramach zadania uporządkowano teren wokół stawu oraz wykonano chodnik z dopuszczeniem jazdy rowerem o nawierzchni z kostki brukowej do zakładu szkutniczego o długości ok. 750 mb i szerokości 2 m oraz chodnik do bloków długości 226 mb. Wykonane zostało również oświetlenie, szutrowe ścieżki spacerowe, mini boisko do gry w koszykówkę, urządzono miejsca postojowe, wykonano utwardzenie drogi do przepompowni (ok. 100 m), nasadzono drzewa i krzewy. Uregulowano i wyczyszczono staw oraz zamontowano wiatę z ławo-stołami, stojaki na rowery, ławki i pojemniki na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BRANDBUD Wiesław Hildebrand z Krojant pod nadzorem p. Kazimierza Haliżaka. Inwestycja współfinansowana…
Przedmiotem inwestycji była budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej (szerokość 2 m) o nawierzchni bitumicznej oraz pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szerokości 3 m. Łączna długość ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej – ok. 2 km. Odwodnienie nawierzchni ścieżek wykonano powierzchniowo w przylegające tereny zielone. Przebudowane zostały również zjazdy publiczne i indywidualne oraz wykonane zostały trawniki. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek pod nadzorem p. Daniela Folehra. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   
Strona 1 z 3