Most w Kokoszce zrealizowany

piątek, 19 marzec 2021
Informujemy, że remont mostu w miejscowości Kokoszka dobiegł końca. Zakres prac obejmował: Rozebranie konstrukcji drewnianej balustrady, pokładu i elementów nośnych. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dźwigarów stalowych. Wykonanie belek drewnianych nośnych. Wykonanie drewnianego pokładu i balustrady. Wykonawcą prac była Firma Usługowa Bola Patryk z Ogorzelin Prace były wykonane w terminie od 05.01.2021 do 08.03.2021 r. Wartość zadania: 41 250,00 zł
W ramach inwestycji wyremontowano pomost betonowy oraz wybudowano dodatkowe pomosty tarasowe. Uzupełniono wypłukane części podpory betonowej konstrukcji, zabezpieczono antykorozyjnie elementy stalowe oraz położono drewniany pokład. Wykonane zostało również oświetlenie pomostu, ogrodzenie i ławki. Dzięki realizacji inwestycji powierzchnia pomostu zwiększyła się dwukrotnie. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę MAT-BUD Michał Piechowiak z Przytocznej pod nadzorem p. Dariusza Burego. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.     
W ramach zadania uporządkowano teren wokół stawu oraz wykonano chodnik z dopuszczeniem jazdy rowerem o nawierzchni z kostki brukowej do zakładu szkutniczego o długości ok. 750 mb i szerokości 2 m oraz chodnik do bloków długości 226 mb. Wykonane zostało również oświetlenie, szutrowe ścieżki spacerowe, mini boisko do gry w koszykówkę, urządzono miejsca postojowe, wykonano utwardzenie drogi do przepompowni (ok. 100 m), nasadzono drzewa i krzewy. Uregulowano i wyczyszczono staw oraz zamontowano wiatę z ławo-stołami, stojaki na rowery, ławki i pojemniki na śmieci. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BRANDBUD Wiesław Hildebrand z Krojant pod nadzorem p. Kazimierza Haliżaka. Inwestycja współfinansowana…
Przedmiotem inwestycji była budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej (szerokość 2 m) o nawierzchni bitumicznej oraz pieszo-rowerowej z kostki betonowej o szerokości 3 m. Łączna długość ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej – ok. 2 km. Odwodnienie nawierzchni ścieżek wykonano powierzchniowo w przylegające tereny zielone. Przebudowane zostały również zjazdy publiczne i indywidualne oraz wykonane zostały trawniki. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę AD-BET Adrian Paszko z Chojniczek pod nadzorem p. Daniela Folehra. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   
Firma ENEA Oświetlenie sp. z o. o. Rejon Oświetleniowy w Bydgoszczy realizuje na terenie gminy Chojnice zadania związane z dobudową opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych. Koszt zadania ogółem wyniesie  61 365 zł., z tego partycypacja ENEA Oświetlenie  wyniesie 20 910,00zł zł,  pozostałe koszty sfinansują Samorządy Wiejskie.  Zamontowanych bądź wymienionych zostanie 30 opraw typu LED w 9 sołectwach  Gminy Chojnice Gmina Chojnice udzieliła pomocy finansowej i współpracowała z innymi zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich przy budowie i remontach tych dróg.
Zadanie inwestycyjne polegało na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 355 mb i montażu 11 opraw typu LED na 9 słupach stalowych. Koszt Inwestycji wyniósł         61 979 zł. Wykonawcą robót była firma „ Elektro-Instal” Dominik Szmaglinski z Chojnic.
Zadanie inwestycyjne polegało na likwidacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na ul. Wąskiej, co pozwoli w przyszłości na budowę nawierzchni drogowej na ul. Wąskiej. Koszt zadania wyniósł 23 923 zł. Wykonawca robót była również  firma: FHU ”El-Instal” Krzysztof Kiedrowski z Lipnicy
Fot. Przebudowa drogi gminnej nr 236040G – kruszenie nawierzchni betonowej (L), nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych (P). Bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców regionu – czyli modernizacja  odcinka dawnej drogi krajowej nr 22 będzie ukończona w połowie 2021 roku. Obecnie(luty 2021) zaawansowanie robót przy gruntownej przebudowie tego newralgicznego szlaku komunikacyjnego sięga ok. 75%. W ramach zadania wykonana została gruntowna przebudowa istniejącej nawierzchni betonowej, która po przekruszeniu na miejscu specjalnymi maszynami została zamieniona na podbudowę dla nowej nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych. Zabieg ten całkowicie wyeliminuje powstawanie  poprzecznych spękań odbitych asfaltu, które są doskonale widoczne  na drodze krajowej nr…
Strona 1 z 3