Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Lichnowy w dniu 26 września 2023 roku o godzinie 17.00

Kategoria
Sołtysi
Termin
2023-09-26 17:00 - 21:00
Miejsce
Lichnowy
SOŁTYS SOŁECTWA
LICHNOWY
ZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA LICHNOWY
W DNIU 26 WRZEŚNIA 2023 ROKU
O GODZINIE 17.00
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LICHNOWACH 
Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 26 września 2022 roku, godz. 17:30.
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Przedstawienie i uchwalenie budżetu sołectwa na 2024r.
  4. Sprawy bieżące sołectwa.
  5. Zakończenie zebrania.
 Sołtys
/-/ Zbigniew Nojman
 
 

Terminy

  • 2023-09-26 17:00 - 21:00

Wspierane przez iCagenda