czwartek, 24 marzec 2022 12:37
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Informacja o zadaniu:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021”

 

Wójt Gminy Chojnice informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chojnice – edycja 2021” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 40.737,00 zł na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-68.B/7142/2021/AZBEST-2021 zawartej w dniu 07.10.2021. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 40.737,00 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 126,240 Mg.

W ramach zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Chojnice przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest składowane na 25 nieruchomościach oraz zdemontowano, przetransportowano i zutylizowano wyroby zawierające azbest z 23 nieruchomości z terenu gminy.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl

Logo WFOŚiGW

Wyświetlony 4521 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 24 marzec 2022 12:42