Benedykt Kulesza

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Charzykowach chętnie angażują się w konkursy,          a wiedzy i pomysłów im nie brakuje. Tym razem, pod opieką pani Pauliny Stanisławskiej, wzięli udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym "Pakuj się do obrazu", organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach. Sukces ogromny - dwa pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla naszych uczniów:

I MIEJSCE : Hubert Drobiński VII C

II MIEJSCE : Hanna Dullek VII B

WYRÓŻNIENIE: Martyna Krawczyk VII A, Krzysztof Bochenek IV A 

Gratulujemy!!!

Opracowanie: Sylwia Kiedrowska – wicedyrektor szkoły

 

2

1

Umowa na dzierżawę gruntu pod tawernę przy Amfiteatrze
w Swornegaciach

            Dnia 15.04.2021 r. Wójt Gminy Chojnice gościł u siebie Panią Alicję Odejewską, absolwentkę Politechniki Poznańskiej na Wydziale Architektury, której koncepcja architektoniczno-budowlana oraz oferta rekreacyjno-kulturalna, została wybrana
w przetargu na dzierżawę gruntu o powierzchni 600 m2 pod tawernę przy amfiteatrze
w miejscowości Swornegacie na okres 25 lat.

DSC 3408

Urząd Gminy w Chojnicach ogłosił przetarg na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod budowę obiektu związanego z obsługą gastronomiczno-usługową plaży, kąpieliska oraz amfiteatru w miejscowości Swornegacie. W przewidzianym terminie, wpłynęły cztery oferty przetargowe, składające się z koncepcji architektoniczno-budowlanej, która stylistyką miała nawiązywać do powstającej na plaży w Swornegaciach WOPRówki, oraz oferty rekreacyjno-kulturalnej.

            Komisja przetargowa przyznała najwięcej punktów ofercie złożonej przez Panią Alicję Odejewską, która zaprezentowała koncepcję budynku tawerny o powierzchni 96 m2 z drewnianymi elementami oraz dachem z trzciny wraz z tarasem restauracyjnym. Ofertę dodatkowo wzbogaca różnorodny program rekreacyjno-kulturowy.

SWydzial Ro21041612140 0001

Termin realizacji inwestycji jest wyznaczony do dnia 31 maja 2022 r., natomiast w roku bieżącym jest planowany tymczasowy ogródek restauracyjny.

 

 

piątek, 16 kwiecień 2021 12:01

Pòdôj, że gôdôsz pò kaszëbskù.

Pòdôj, że gôdôsz pò kaszëbskù.

Dnia 1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W jego ramach ustalona będzie także urzędowa liczba osób posługujących się językiem kaszubskim. Uzyskany wynik w tym zakresie może być w przyszłości wykorzystany w kształtowaniu polityki władz publicznych wobec języka regionalnego, który w gminach obecnie jest nauczany w szkołach. W związku z tym w spisie powszechnym należy deklarować posługiwanie się w kontaktach domowych również językiem kaszubskim.

SKAN21041609370

piątek, 16 kwiecień 2021 11:48

Konkurs dla uczniów

Więcej szczegółów kliknij na poniższy obrazek

20 konkurs dla uczniow

czwartek, 15 kwiecień 2021 13:23

Formy zdalne spisu

Uwaga Seniorzy!!! Realizacja programu „Wspieraj Seniora” przedłużona

W związku z utrzymującym się stanem pandemii COVID-19 na obszarze Polski Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała zmiany do programu „Wspieraj Seniora”, polegające na wydłużeniu jego realizacji do 31 grudnia 2021 roku, nie dłużej jednak niż do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Dla przypomnienia- celem programu jest zapewnienie pomocy Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Wsparcie polega, w szczególności, na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Zainteresowane osoby mogą skorzystać z ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach „Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów” lub skontaktować się bezpośrednio
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia. W ciągu 48 godzin (nie dotyczy weekendów) skontaktuje się z Państwem telefonicznie pracownik tutejszego GOPS  w celu określenia zakresu wymaganej pomocy.

Seniorzy ponoszą koszty zakupionych towarów – pieniądze należy przekazać przed dokonaniem zakupów pracownikowi GOPS .

Przypominamy o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa: stosowaniu maseczki, zachowaniu dystansu, używaniu, jeśli to możliwe, rękawiczek jednorazowych.

Uwaga!!! Pracownicy GOPS nie odwiedzają osób starszych bez uprzedniego zgłoszenia dokonanego przez Seniora. Przestrzegamy przed ewentualnymi przypadkami podszywania się przez osoby próbujące oszukać osoby starsze. Należy każdorazowo prosić osobę oferującą pomoc o podanie imienia i nazwiska oraz okazanie stosownego dokumentu, np. legitymacji pracownika socjalnego.

NUMER INFOLINII DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY: 22 505-11-11

TELEFON DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH: 52 397 34 96

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Chojnicach

WÓJT GMINY CHOJNICE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
Inspektora w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres: 01.06.2021-31.05.2022

Od 1 lutego trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres w formie elektronicznej, od 1 kwietnia wniosek będzie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o składanie wniosków w formie elektronicznej za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub PUE ZUS, natomiast w przypadku składania wniosków w formie papierowej, prosimy o samodzielne pobranie druku wniosku (wnioski są wyłożone na regale znajdującym się za drzwiami wejściowymi do Urzędu Gminy po prawej stronie), wypełnienie go oraz wrzucenie do urny, która znajduje się obok regału.  W przypadku pojawienia się problemów z rozpatrzeniem wniosku, pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych skontaktuje się z wnioskodawcą telefonicznie.

Więcej informacji na temat składania wniosków na nowy okres świadczeniowy: https://gminachojnice.pl/jednostki-organizacyjne/pomoc-1/gops-aktualnosci/item/12921-nowe-terminy-skladania-wnioskow-o-swiadczenie-wychowawcze-500-w-2021-roku

Strona 1 z 143