W dniu 29 listopada 2022 r. podpisana została umowa na przebudowę ulicy Komarowej w miejscowości Charzykowy. Wykonawcą inwestycji jest MP Budownictwo Drogowe Piotr Paszko z Chojniczek. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szarej dł. 80 mb; budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej; budowę dojść do posesji; wykonanie poboczy z gruntu rodzimego oraz ustawienie znaków tymczasowej organizacji ruchu. Termin wykonania to 30 dni od dnia przekazania placu budowy.   Wartość zadania: 177 513,60 zł.      
Dym, alarm, ewakuacja wszystkich pracowników urzędu, a potem bezpieczny powrót do pracy - to wszystko działo się w środę o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach. Były to zaplanowane ćwiczenia ewakuacyjne, które miały na celu praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji oraz przećwiczenie postępowania pracowników w przypadku sytuacji kryzysowych podczas normalnego funkcjonowania obiektu. Scenariusz zakładał zadymienie w jednym z biur urzędu, w wyniku czego powiadomiono służby ratunkowe i jednocześnie rozpoczęła się ewakuacja pracowników oraz petentów przebywających w tym czasie w zagrożonym obiekcie. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP z terenu Gminy Chojnice tj. OSP Charzykowy - Ochotnicza Straż Pożarna w…
Rok 2022 został przez Komisję Europejską ogłoszony Rokiem Młodzieży, dlatego też już po raz piąty zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie w ramach projektu Europa z naszej ulicy, w którym nagrodą jest wyjazd do Brukseli i spotkanie z europosłami. Organizatorem konkursu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Nabór projektów trwa do 27 stycznia 2023 r. – Celem konkursu jest zaktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez zapoznanie się ze wspólnym dziedzictwem kulturalnym, historycznym oraz intelektualnym Europy. Chcemy budować wśród młodych osób poczucie wspólnoty, integracji, zaufania i przede wszystkim pokazać, że wspólne działania służą rozwojowi oraz wzajemnemu…
WÓJT GMINY CHOJNICEZWOŁUJE ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓWSOŁECTWA ZBENINYW DNIU 12 GRUDNIA 2022 ROKUO GODZINIE 17.00W ŚWIETLICY WIEJSKIEJW KŁODAWIE  Dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wymaganego quorum dla prawomocności uchwał wyznacza się drugi termin zebrania, tj. 12 grudnia 2022 roku, godz. 17:30. Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres od stycznia 2022r. do listopada 2022r. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej. Wybory Sołtysa. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej. Sprawy…
Informujemy, że wczoraj do dwóch składów w naszym regionie dotarł już węgiel zakupiony przez Gminę Chojnice w ramach rządowego programu. Są to składy: Transport Ciężarowy Jarosław Krieger            ul. Willowa 10            Nowa Cerkiew Centrum Zaopatrzenia Budownictwa CEZAR Sp. z o.o.           ul. Subisława 23            Chojnice (odbiór węgla z placu przy ul. Przemysłowej w Chojnicach)   Kolejne składy odbierają węgiel w Porcie Północnym w Gdańsku. Do końca tygodnia wszystkie współpracujące z nami podmioty powinny rozpocząć dystrybucję tego paliwa w cenie 2000,00 zł za tonę. Przypominamy, że aby zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy…
W dniu 17 listopada 2022 r. została zawarta umowa na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chojnice w sezonie zimowym 2022/2023". Zadanie będzie realizowała firma: Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Sp. z o.o. Sp. k. Przedmiot umowy stanowi zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chojnice, o łącznej długości ok. 12,7 km. Śliskość zimowa będzie likwidowana za pomocą pługów w zależności od warunków atmosferycznych mieszanką piasku i soli. Zakładana szerokość posypywania 80% szerokości jezdni. Przy temperaturze poniżej -6°C - mieszanka piasku i soli w ilości 150 - 200 g/m² (15% sól, 85% piasek). Poniżej ceny jednostkowe realizacji zadania: Wyszczególnienie Cena…

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

poniedziałek, 21 listopad 2022
Szanowni Współpracownicy!             Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych. Państwa pomoc dla wielu osób stanowi niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia. Swoją empatią oraz wrażliwością dajecie wzór do naśladowania i uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi. W imieniu Samorządu Gminy Chojnice dziękuję za Państwa zaangażowanie, wszelką pomoc i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei, że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.                                                                                                                                                                   Z wyrazami szacunku i uznania                                                                                                                                                          /-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

XXXVIII Sesja Rady Gminy

piątek, 18 listopad 2022
  Szanowni Państwo!    Informuję o XXXVIII Sesji Rady Gminy w Chojnicach VIII Kadencji, która odbędzie się 25 listopada 2022  r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach  - sala konferencyjna nr 41   /-/ mgr Ryszard Kontek Przewodniczący Rady      Materiały do pobrania:  http://bip.gminachojnice.com.pl/?cid=79   Informujemy, że możliwość śledzenia transmisji z sesji Rady Gminy w Chojnicach znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:   https://gminachojnice.sesja.pl      
Strona 1 z 184