czwartek, 30 wrzesień 2021 09:28

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację należy złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Chojnicach (wnioski w załącznikach).

Termin na złożenie deklaracji:

  • 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, dla nowo powstałych obiektów.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Pobierz link:

  1. Ważny Komunikat Wójta Gminy Chojnice
  2. Informator dla właścicieli i zarządców budynków
  3. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A dla budynków i lokali mieszkalnych
  4. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B dla budynków i lokali niemieszkalnych

 

Wyświetlony 1369 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 30 wrzesień 2021 10:45