czwartek, 15 czerwiec 2023 09:11

Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których znajdują się źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, czyli m.in. piece, kominki, kotły gazowe, pompy ciepła, kuchnie węglowe, kotły na paliwo stałe, ogrzewanie elektryczne. Ustawowy termin minął 30 czerwca 2022 r.

Jeśli na nieruchomości nie znajdują się źródła ciepła/spalania paliw proszę o złożenie do tut. urzędu informacji o braku takowych źródeł.

Osoby, które nie składają w terminie deklaracji, zgodnie z przepisami podlegają karze grzywny. Kara grzywny w postępowaniu mandatowym, zgodnie z art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wynosi do 500 zł, a gdy jest efektem sprawy prowadzonej przez sąd rejonowy – do 1000 zł.

Obecnie w bazie brakuje 650 punktów adresowych. Trwają prace związane z  wysyłką wezwań do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli przedmiotowej deklaracji. W wezwaniu wskazuje się termin 7 dni na złożenie wyjaśnień.

Wyświetlony 290 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 15 czerwiec 2023 09:27