Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.10.2023 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  10 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  6 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  0,00 zł.