Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 17.12.2023 roku:

 - Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych –  11 sztuk;

 - Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych –  8 sztuk;

 - Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym -  124872,78 zł.