Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice”, stan na dzień 18.03.2024 roku:

- Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 12 sztuk;

- Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 8 sztuk;

- Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym - 124872,78 zł.